Gemeente Heusden realiseert duurzaamheidsambitie

In het kader van het coalitieprogramma wil de gemeente Heusden duurzame energie opwekken op daken van gemeentelijk vastgoed. W/E ondersteunde de gemeente in het traject voor de gemeentehuizen (PV) en het zwembad (zonthermisch).

Zonnepanelen op de gemeentehuizen

W/E adviseerde de gemeente over de toepassing van zonnepanelen op de daken van de gemeentehuizen in Drunen en Vlijmen. De technische mogelijkheden zijn in een schetsontwerp zichtbaar gemaakt en financiële randvoorwaarden zijn belicht. Na oplevering blijft W/E betrokken bij de monitoring van de PV-installatie.

Thermische zonne-energie op zwembad

Parallel voerde W/E een haalbaarheidsstudie uit voor diverse vormen van PV-T systemen (collectoren die zowel elektriciteit als warmte produceren) en zonthermische (enkel warmte)  collectoren. Het bleek dat het zonthermische systeem economisch het meeste rendement opleveren met gebruik van de SDE+ regeling. Na de aanbesteding blijven we betrokken bij uitvoering, oplevering en monitoring van de duurzame installatie.

Begeleiding in de aanbesteding

W/E begeleidde de gemeente in deze onderhandse meervoudige aanbestedingen voor de duurzame energiesystemen. De aanbiedingen zijn beoordeeld op de criteria uit de technische omschrijving in de uitvraag. In overleg met de gemeente is een gunningsadvies afgegeven.

Meer informatie? Neem contact op met Esther Roth of Helmer den Dekker.

Foto zwembad Gemeente Heusden realiseert duurzaamheidsambitie
Foto Gemeente Heusden realiseert duurzaamheidsambitie 2-1