duurzaamheid holland park west

Prestatiegericht verduurzamen met GPR

Publicatie 20 dec 2021
duurzaamheid holland park west

We staan midden in een aantal grote maatschappelijke opgaven: de energietransitie is in volle gang, het tekort aan grondstoffen is voelbaar en het verlies aan natuurwaarden en de teruggang van biodiversiteit vragen een nieuwe benadering van gebieds- en gebouwontwikkeling. Tegelijk moeten we de komende jaren fors inzetten op de bouw van betaalbare woningen om het woningtekort op te lossen. Deze verschillende urgente problemen vragen een meer integrale benadering.

Veel gemeenten zien de noodzaak de aandacht bij duurzaam bouwen te verbreden naar een meer integrale aanpak. Tot voor kort was de focus bij nieuwbouw vooral gericht op het thema energie. Met de aanscherping van een norm voor de milieuprestatie van het gebouw (MPG) is de aandacht voor materialen toegenomen. Maar ook gezondheid, klimaatadaptatie en natuur krijgen in beleid en projecten steeds meer aandacht.

Wil je al deze onderwerpen werkbaar maken? Dan is het meetbaar maken van de ambities van de gemeente hier een belangrijk onderdeel van. De afgelopen twee jaar heeft W/E adviseurs verschillende gemeenten hierbij ondersteund. Daarbij zijn op basis van de ambities realistische prestaties bepaald waar nieuwbouwprojecten minimaal aan moeten voldoen. Om de ambities meetbaar te maken hebben we ze gekoppeld aan scores in GPR Gebouw. De prestaties worden uitgedrukt in rapportcijfers die tot stand komen door het kiezen van maatregelen, verdeeld over 5 thema’s en het uitvoeren van gevalideerde berekeningen, zoals voor de MPG.

Een mooi voorbeeld van een gemeente die haar ambities meetbaar heeft gemaakt met GPR in een uitvraag is Diemen. Samen met de gemeente heeft W/E adviseurs gekeken naar hoe duurzaamheid een grote rol kon spelen in het project Holland Park West. Met een energie neutrale, circulaire en klimaatadaptieve buurt als resultaat.

Ook de gemeente Waalre zet GPR in om hun ambities in duurzame nieuwbouw te realiseren. Bij de start van een nieuwbouwproject leggen ze hun ambities vast in de exploitatieovereenkomst. Daarbij gebruiken ze GPR-scores als leidraad. De projectleiders houden gedurende het hele proces bij of er nog wel aan die eisen wordt voldaan.

Wil je weten hoe je je duurzame ambities meetbaar kunt maken met GPR? Neem dan contact op met Ruud van Vliet.