Gemeente Diemen zet volop in op integrale duurzaamheid in Holland Park West

duurzaamheid holland park west
Opdrachtgever Gemeente Diemen
Locatie Diemen
Rol van w/e adviseurs Advies op implementatie van duurzaamheid in het project
duurzaamheid holland park west

De eerste palen zijn de grond in geslagen voor het project Holland Park West in Diemen.  Samen met de gemeente heeft W/E adviseurs gekeken naar hoe duurzaamheid een grote rol kon spelen in het project. Met een energieneutraal, circulair en klimaatadaptief Holland Park West als resultaat. Samen met Rob van Bijleveld, toenmalig Projectmanager en nu Programmadirecteur bij de gemeente Diemen blikken we terug.

Meetbaar maken duurzaamheid Holland Park West

In 2017 is de gemeente gestart met het opstellen van een plan voor het gebied dat nu Holland Park West moet worden. Rob van Bijleveld had grote ambities op het gebied van duurzaamheid voor de wijk. “Er was op dat moment nog geen beleid voor, daarom konden we het zelf in gaan vullen. Ik vond het belangrijk om duurzaamheid meetbaar te maken. Anders schrijven we prachtige visies die in een bureaula verdwijnen. Ik heb eerder met W/E gewerkt en wist dat ze GPR tools ontwikkelden die ons konden helpen bij het meetbaar maken van onze ambities.” De ambities die ze voor het project hebben gesteld rondom duurzaamheid corresponderen met een score in GPR. Bij de uitvraag moesten de plannen van de partijen die zich inschreven op de tender aan die eisen voldoen. “We hebben er wel goed naar gekeken dat de doelen die we stelden ook realistisch waren. Als je zoiets uitvraagt, moet je het ook wel kunnen krijgen.” De scores die als eis zijn gesteld voor een duurzaam Holland Park West kwamen niet alleen van pas in de uitvraagfase, maar zijn ook nu er gebouwd wordt nog belangrijk. “We kunnen blijven monitoren of er nog wel aan de eisen wordt voldaan. Als de ontwikkelaar iets wil aanpassen aan het plan, dan kunnen we zien of het nog steeds aan onze eisen voldoet.” De geboden GPR score door de ontwikkelaar is overgenomen in de koop- en realisatieovereenkomst.

Kwaliteit hoog in het vaandel

De kwaliteitscomponent was groot in de uitvraag voor de ontwikkeling van de wijk. “We hebben 25 procent ingezet op kosten en 75 procent op kwaliteit. Hierbij waren allerlei aspecten van belang. Niet alleen duurzaamheid, maar ook een onderwerp als bijvoorbeeld sociale veiligheid, de buitenruimte of afvalverwerking speelden een rol in onze kwaliteitseisen.

duurzaamheid holland park west
duurzaamheid holland park west

Inzet op energie, circulariteit en klimaatadaptatie

De gemeente Diemen wilde niet alleen focussen op energie, maar ook op circulariteit en klimaatadaptatie. “Dit zie je eigenlijk terug in alles. Er is bijvoorbeeld veel groen te vinden in de wijk. Hierdoor is het er een stuk koeler in de zomer en voorkom je hittestress. Maar ook met flinke regenbuien is rekening gehouden. Als er 120mm per uur aan regen valt, dan kan dat worden opgenomen. We hebben veel aandacht besteed aan de losmaakbaarheid van de gebouwen. Ze moesten ook gemakkelijk opnieuw in te delen zijn als dat nodig is.” Een bijzonder onderdeel van de circulaire strategie van de gemeente is het hergebruik van de gekapte bomen die er stonden voordat de wijk werd gebouwd. “We willen dat het gekapte hout een keurmerk krijgt en dat het hergebruikt kan worden als bouwmateriaal in de wijk.”

De toekomst van een duurzaam Holland Park West

Ik vraag Rob Bijleveld hoe hij de toekomst van de wijk voor zicht ziet. “Ik denk dat we een prachtig stuk aan Holland Park toevoegen. Het is er duurzaam en groen. Een veel prettigere leefomgeving dan het vroeger was. Ik denk dat we behoorlijk vooruitstrevend zijn. We hebben ontzettend veel ingezet op kwaliteit. Het wordt een mooi gebied.”

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor gemeenten met ambitie.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig