Methode Adaptief Vermogen Gebouwen gelanceerd

Artikel 09 jun 2022

Donderdag 9 juni 2022 organiseerden DGBC en Stichting W/E-adviseurs samen met het Transitieteam Circulaire Bouweconomie een webinar voor de lancering van de nieuwe methode om het adaptief vermogen van gebouwen te bepalen. Daarin is het instrument voorgesteld om het Adaptief vermogen van een gebouw te bepalen, met een Gebruikersinstructie en het Onderbouwingsdocument. De rekensheet en bijbehorende documenten zijn op deze pagina te downloaden.

De verdere ontwikkeling van de methode zal gebeuren op basis van feedback uit de markt, in een continu proces. We hopen dat het instrument breed ingezet gaat worden en zodoende een bijdrage kan leveren aan de circulaire prestaties van de gebouwde omgeving. Feedback kan worden gegeven aan Marijn Emanuel op emanuel@w-e.nl.

Circulaire Bouweconomie

Binnen de circulaire economie is een van de uitgangspunten om producten zoveel mogelijk te ontwikkelen in de vorm waarin ze lang meegaan en met kleine aanpassingen gebruikt kunnen worden in een nieuwe context. Dit geldt uiteraard ook voor gebouwen. Wanneer een gebouw wordt (her)ontwikkeld is meestal de functie die het gebouw bij oplevering krijgt leidend in het ontwerpproces. Na verloop van tijd zal de vraag naar de functionaliteiten in het gebouw veranderen.
Door vernieuwingen zullen voor dezelfde functie andere functionaliteiten vereist worden en naar sommige functies kan de vraag afnemen. Met een aantal ingrepen in het ontwerp kan ervoor worden gezorgd dat het gebouw eenvoudig aanpasbaar is, waardoor het meer voorbereid is op toekomstige aanpassingen. We noemen dit het adaptief vermogen van het gebouw.

GPR Gebouw en BREEAM-NL

W/E adviseurs en DGBC hebben samen gewerkt aan een methode om deze adaptiviteit in kaart te brengen, als basis voor de instrumenten GPR Gebouw en BREEAM-NL. De ontwikkelde methode geeft een indicatie van het adaptief vermogen van een gebouw in de toekomst. De methode is niet bedoeld voor de beoordeling van de geschiktheid van een gebouw om in het heden (zonder of met een beperkte ingreep) aan een behoefte te kunnen voldoen.

Downloads