Marijn Emanuel

senior adviseur

Marijn Emanuel
Marijn Emanuel

Over Marijn

Wat is je specialisme bij W/E?

Vanuit mijn eerdere ervaring als ontwerpend architect en product owner van een IT platform, richt ik mij bij W/E op de ontwikkeling van circulair bouwen als senior adviseur.

Wat is je visie op verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Werkelijke verduurzaming wordt bereikt door kleine, concrete stappen blijven maken in een zich ontwikkelend kennisgebied. Om de balans te bereiken, als persoon, bedrijf, maatschappij, met elkaar en onze natuurlijke omgeving, moeten we voorbij de hypes kijken en onze laten leiden door de lange termijn, de toekomst voor de volgende generaties.

Waarom werk je voor W/E?

W/E maakt een complexe opgave als duurzaamheid hanteerbaar door soms moeilijke materie op een eenvoudige manier bespreekbaar te maken. Door het samengaan van toegepast onderzoek met eigen software instrumenten kan onze advisering de duurzaamheidsopgave van onze klanten op een werkelijk integrale manier benaderen.