Circulariteit in de transitievisie warmte

Opiniestuk 19 mrt 2021

Door Geert-Jan van den Brand en Ruud van Vliet

In 2050 is Nederland een circulaire economie, zijn we aardgasvrij en hebben we 95% van de CO₂-emissies gereduceerd. Opgaven die ons uitdagen om onze gebouwde omgeving doelgericht te verduurzamen. Ze kunnen elkaar in de weg zitten, maar als je ze slim met elkaar in verbinding brengt versterken ze elkaar in het realiseren van fijne woningen en wijken: gezond, energieneutraal en toekomstbestendig. W/E adviseurs ondersteunt onder meer de gemeenten Venlo en Meierijstad, woningcorporaties en andere betrokken partijen bij de vertaling van ambities naar een praktische visie op de transitie. We delen drie bouwstenen voor een doelgerichte aanpak voor meer circulariteit in de transitievisie warmte.

Integrale aanpak van de transitievisie warmte

De opgave aardgasvrij beleidsmatig verbinden met circulariteit is belangrijk. Hierdoor wordt je gedwongen om naar het totaalplaatje te kijken en voorkom je dat je eenzijdige keuzes maakt. Dit is een reden voor Venlo om geen transitievisie warmte, maar een transitievisie gebouwde omgeving op te stellen. Het doel is niet zo snel mogelijk van het gas af, maar het creëren van plezierige woningen en wijken. Vanuit die visie worden de opgaven energietransitie (aardgasvrij), klimaatadaptatie en circulariteit niet vrijblijvend aangepakt.

Samen kleine stapjes maken

Naast een beleidsmatige uitwerking is het van belang om over dit thema met inwoners in gesprek te raken. Zoek hen op in hun eigen omgeving, en ga in gesprek over dagelijkse zaken. Hoe ga je om met afval, hoe richt je je tuin in, en hoe houd je je huis comfortabel. Wat vinden mensen belangrijk, en wat doen ze al aan verduurzaming, energiebesparing en recycling. Is er een buurtinitiatief om spullen te ruilen en te lenen? Is er een ontmoetingsplek met een repair café? Dat zijn de natuurlijke startpunten om met inwoners aan de slag te gaan. De kleine stapjes zijn belangrijk voor het vormen van draagvlak voor de grotere stappen.

De gemeente Meierijstad hecht net als de meeste gemeenten veel waarde aan participatie en betrekt daarom bewoners al in de fase van visievorming. Samen met Awareness, een adviesbureau op het gebied van beleidscommunicatie en participatie, organiseren we verschillende activiteiten om de bewoners en de bedrijven te betrekken. Deze vroege participatie zorgt voor een stevig draagvalk voor het vervolg richting wijkuitvoeringsplannen.

Planmatig

Concrete plannen helpen om circulariteit in de transitievisie zichtbaar te maken. We kunnen materiaalstromen als het gevolg van renovatie inzichtelijk maken. Maar we bieden vooral concrete informatie over mogelijke keuzes voor een energietransitie die tevens zo circulair mogelijk is. Wat is het verschil in circulariteit tussen keuze voor een warmtenet en een warmtepomp? Wat verdwijnt op de afvalstapel en wat kan opnieuw ingezet worden? We kijken verder dan alleen hergebruik en koppelen circulariteit aan gezondheid en restwaarde.

Ondersteuning bij de uitwerking

Alle Nederlandse gemeenten moeten in 2021 een transitievisie warmte vaststellen en kunnen daarin circulariteit een plek geven. Daarna gaan zij aan de slag met de uitwerking ervan in de wijkuitvoeringsplannen. W/E helpt gemeenten, inwoners en partners graag op weg met onze kennis, ervaring en hulpmiddelen. We kiezen daarbij altijd voor een inzet op maat. Wil je weten hoe W/E jouw gemeente kan helpen bij een integrale transitie van de gebouwde omgeving? Bel dan met Geert-Jan van den Brand, 06 204 478 65 of Ruud van Vliet, 06 224 779 34.