Toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau voor verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Energie­transitie

Samen gaan we voor een energieneutrale gebouwde omgeving

Circulaire gebouwen

Samen gaan we voor circulair gebruik van grondstoffen in onze gebouwen

Gezonde gebouwen

Samen maken we gezonde gebouwen en creëren we prettige leefomgevingen

Gemeenten en corporaties trekken samen op bij renovatie en verduurzaming gespikkeld bezit

Wat is de beste aanpak?

Onderzoek 29 sep 2021

Duurzame nieuwbouw voor gemeente Waalre met GPR

"GPR dient voor ons als dialoog instrument"

Interview 26 jul 2021

Varianten­Vergelijker vereenvoudigt keuze voor energetische oplossing

Welke optie sluit het beste aan bij mijn woningvoorraad?

Publicatie 29 sep 2021