DW Property laat vastgoed certificeren in Nederland en Duitsland

Artikel 10 jun 2024

Voor vastgoedbelegger DW Property is duurzaamheid een strategische prioriteit. Daarom lieten zij hun portefeuilles in Nederland en in Duitsland certificeren met GPR Gebouw door Stichting W/E adviseurs. Zij kozen voor certificeren met GPR Gebouw omdat deze tool de integrale duurzaamheid van gebouwen en de verbetermogelijkheden in kaart brengt en omdat deze methode door GRESB wordt erkend. Het werken met referentiewoningen, het leren van de verschillen in duurzaam bouwen tussen Nederland en Duitsland en de uiteindelijke mooie GPR-scores, maakten dit een uniek project voor Stichting W/E adviseurs.

DW Property

DW Property – een belegger in residentieel vastgoed met portefeuilles in Nederland en Duitsland – heeft een jonge portefeuille met relatief energiezuinige woningen. DW Property heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat haar woningen blijven voldoen aan de hoge standaarden op het gebied van duurzaamheid. Een mooi voorbeeld hiervan in de Nederlandse portefeuille zijn de MorgenWonen woningen.

MorgenWonen: energiezuinig en milieubewust

Sinds 2014 investeert DW Property in MorgenWonen woningen. Deze woningen worden door VolkerWessels onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek geproduceerd en op de locatie gemonteerd. Het MorgenWonen concept was reeds erg vooruitstrevend in 2014 en VolkerWessels heeft dit continu doorontwikkeld, met als doel om steeds energiezuiniger en milieubewuster te bouwen. Zo zijn de woningen onder andere voorzien van zonnepanelen, luchtwarmtepompen, warmte terugwininstallaties, vloerverwarming en triple beglazing.

De afgelopen jaren heeft VolkerWessels het programma van MorgenWonen woningen steeds verder uitgebreid met verschillende types, en beschikt nu over rijwoningen, twee-onder-een kapwoningen en levensloopbestendige semibungalows in diverse varianten. DW Property heeft circa 600 van deze woningen in haar portefeuille en in totaal zijn er ruim 3.000 MorgenWonen woningen gebouwd.

Het MorgenWonen concept wordt continu doorontwikkeld, met als doel om steeds energiezuinigere en milieubewustere woningen te bouwen. Foto: DW Property. 

Referentiewoningen

Omdat een aanzienlijk deel van de woningen van de Nederlandse portefeuille van DW Property bestaat uit woningen volgens het MorgenWonen concept, zijn veel woningen vergelijkbaar. Daarom kon er gebruik gemaakt worden van referentiewoningen tijdens het certificeren met GPR Gebouw.

Marije Pet, adviseur bij Stichting W/E adviseurs: “Van elke doorontwikkeling hebben we een referentieberekening gemaakt van één woning. Deze berekening is gebruikt als basis voor alle andere objecten die volgens dezelfde methode zijn gebouwd. Door op deze manier te werken, was het ook mogelijk om de opnames van de woningen – die wij normaal gesproken per object uitvoeren – steekproefsgewijs uit te voeren. Deze werkwijze was nieuw voor ons en bleek in de praktijk erg effectief.”

Marije Pet

Marije Pet: “Het werken met referentieberekeningen bleek in de praktijk erg effectief.”

Nederland én Duitsland

DW Property bezit vastgoed in zowel Nederland als Duitsland. Ook de objecten in Duitsland heeft W/E adviseurs gecertificeerd met behulp van GPR Gebouw. Aan de hand van tekeningen en documenten van de objecten, is er vanuit Nederland een start gemaakt met de GPR Gebouw berekeningen. Vervolgens zijn er opnames van objecten gedaan in de omgeving van Berlijn, Dresden, Frankfurt en Keulen.

Leren van de verschillen

Om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen is het belangrijk om van elkaar te leren. Wat zijn de verschillen en wat kunnen we van elkaar leren? Wester Regelink, adviseur bij Stichting W/E adviseurs, is bij zowel het project in Nederland als Duitsland betrokken geweest en vertelt: “In Duitsland zag ik dat de appartementencomplexen altijd collectieve installaties hebben voor ruimteverwarming en warmtapwater en vaak zijn aangesloten op warmtenetten. In appartementencomplexen in Nederland zijn dit vaak individuele installaties. Daarnaast hadden alle bezochte appartementen in Duitsland een beheerder die frequent in het gebouw aanwezig is. Deze beheerder kent de bewoners en houdt de algemene ruimtes netjes. In Nederland is een beheerder op meer afstand betrokken in het beheer van een object. En wat mij het meeste opviel was dat er in Duitsland echt anders wordt gebouwd dan in Nederland; zowel qua materialisatie als dimensionering. Dat was ook terug te zien in de MPG-scores.”

Wester Regelink: “In Duitsland wordt er echt anders gebouwd dan in Nederland en dat is terug te zien in de MPG-scores.”

“Ook viel mij op dat er verschillen waren in scores als het gaat om gezondheid. Dit komt onder andere doordat we in Nederland strengere regelgeving hebben op het gebied van ventilatie. In Duitsland is ventileren met open ramen voldoende en daarom heeft het gemiddelde appartement geen ventilatiesysteem. Dat is in Nederland ondenkbaar.”

Appartementen in Potsdam die Stichting W/E adviseurs certificeerde met GPR Gebouw. Foto: DW Property. 

Mooie GPR en GRESB-scores

De internationale vastgoedbenchmark Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) beoordeelt de duurzaamheidsprestaties van verschillende portefeuilles. Deze wereldwijde duurzaamheidsstandaard erkent het GPR Gebouw Certificaat volwaardig en organisaties met gecertificeerde portefeuilles scoren beter in GRESB. DW Property behaalde over boekjaar 2022 mooie GRESB-scores en wil deze graag verder verbeteren.

Dick Vredegoor, ESG-manager bij DW Property: “Bij DW Property staat duurzaamheid hoog op de agenda. Daarnaast zetten we gerichte stappen om ons vastgoed steeds duurzamer te maken. Het in kaart brengen van de integrale duurzaamheid van alle gebouwen is hier een belangrijke stap in. Dankzij de GPR Gebouw berekeningen hebben we nog beter inzicht in onze verbetermogelijkheden. We zijn trots op het resultaat van de certificering en hopelijk draagt dit bij aan het verder verbeteren van onze GRESB-scores.”

Wil je meer weten over het certificeren van een vastgoedportefeuille met GPR Gebouw? Neem dan contact op met Marije Pet of Wester Regelink, adviseurs duurzaam bouwen bij Stichting W/E adviseurs.