Syntrus Achmea certificeert duurzaamheid Duits vastgoed met GPR

duurzaamheid vastgoed certificeren
Opdrachtgever Syntrus Achmea
Locatie Duitsland
Rol van w/e adviseurs Opstellen certificaten
Contactpersoon
John Mak
senior adviseur
duurzaamheid vastgoed certificeren

Naast het vastgoed dat Syntrus Achmea beheert voor institutionele beleggers in Nederland certificeert zij nu ook vastgoed in Duitsland. Dit doen ze met GPR software. W/E adviseurs stelt de certificaten op voor de vastgoedbelegger, die deze gebruikt voor het realiseren van ESG-beleid (Environmental, Social & Governance).

Anders dan in Nederland

GPR Software maakt duurzaamheid van gebouwen en gebieden meetbaar en bespreekbaar. GPR Software wordt erkend door de overheid en is inmiddels de meest gebruikte software voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. In Duitsland werd de software nog niet eerder gebruikt. Roel Kalfsvel, Manager Duurzaamheid bij Syntrus Achmea, zegt hierover: “In Duitsland zitten de huizen vaak net even wat anders in elkaar dan we in Nederland gewend zijn, maar GPR Gebouw sluit hier prima op aan”. Syntrus Achmea gebruikt de opgestelde GPR-certificaten om te rapporteren aan GRESB (voor Global Real Estate Sustainability Benchmark). GRESB is de internationale benchmark voor de duurzaamheidsprestaties van vastgoedportefeuilles.

Routekaart

In een later stadium kunnen de certificaten ondersteuning bieden bij de verduurzaming van het Duitse vastgoed. De vastgoedbelegger is hard op weg om de klimaatdoelstellingen uit het klimaatakkoord te halen voor de woningen die ze beheren. W/E adviseurs heeft daartoe samen met Syntrus Achmea routekaarten opgesteld waarin verschillende scenario’s zijn doorgerekend om de CO₂-uitstoot in de Nederlandse woningportefeuilles te verminderen.

John Mak
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor vastgoedbeleggers met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Bouwinvest verduurzaamt woningportefeuille met GPR
Voor toekomstbestendig vastgoed
bouwinvest gpr
Syntrus Achmea verduurzaamt woningportefeuilles met behulp van routekaarten
Naar 49% minder CO₂-uitstoot in 2030.
Lokale Routekaart naar CO2–neutraal, syntrus achmea