Zijn infrarood panelen een goede oplossing voor de energietransitie?

infrarood verwarming
Opdrachtgever TKI Urban energy en RVO Nederland
Rol van w/e adviseurs Onderzoek
Contactpersoon
Pieter Nuiten
senior adviseur
infrarood verwarming

De aandacht voor infrarood verwarming neemt toe. Het is een interessant alternatief voor gasverwarming en kan daarmee bijdragen aan een versnelde energietransitie, maar er zijn ook nadelen zoals bijvoorbeeld de toenemende druk op het elektriciteitsnet. Zijn infrarood panelen echt een goed en duurzaam verwarmingsalternatief? Op verzoek van TKI Urban Energy en RVO heeft W/E adviseurs onderzoek gedaan naar het energieverbruik en comfortbeleving van residentiële verwarming met infrarood stralingspanelen.

Comfort en verbruik infrarood panelen

Gedrag is zeer bepalend is voor de prestatie van de infraroodpanelen. Zelfs in identieke woningen is het type bewoner en zijn of haar gedrag bepalend voor de energieprestatie van de woning en de verwarmingsinstallatie.

Hoewel het lastig is om zonder controlemetingen in vergelijkbare woningen met een ander verwarmingssysteem een kwalitatieve uitspraak te doen over het ervaren comfort, blijkt wel dat infrarood panelen in de helft van de tijd (52% van de registraties) naar de mening van de bewoners zorgen voor een behaaglijk thermisch binnenklimaat. 15% van de registraties is ‘een beetje warm’ en 15% ‘een beetje koud’. Het is het vaker te warm (30% van de registraties) dan te koud (18%). Als het buiten koud is, vindt men het binnen ook vaker koud.

Er is een behoorlijke spreiding in de verbruiken van de panelen per m2 gebruiksoppervlakte. Het is fors minder dan het gemiddelde van woningen met een gasgestookte verwarming. Er moet nog wel rekening gehouden worden met een mogelijk hoger energiegebruik van woningen met infrarood verwarming voor tapwater en eventueel koeling. Er is een duidelijk verband tussen energiegebruik en gebruiks- en verliesoppervlakte. Woningen met een betere thermische schil (nieuwere woning) hebben een lager verbruik.

Aandachtspunten

Bij de installatie van infrarood panelen is het belangrijk dat deze manier van verwarmen een ander thermisch comfort oplevert. De panelen warmen sneller op en koelen ook sneller af. Daarmee vereist het een ander stookgedrag van de gebruiker dan wanneer een centrale verwarming gebruikt wordt. Gebruikers moeten goed op de hoogte zijn van de verschillende manieren waarop ze de infrarood verwarming kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld op basis van luchttemperatuur of bewegingsdetectie.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de maximale vermogensvraag van de woning en de wijk. Tot slot: indien het mogelijk is kun je de maximale vermogensvraag beperken door een verantwoorde keuze voor een tapwatertoestel l, een voorrangsregeling en/of opslag (accu) op woning- of wijkniveau.

Het onderzoek

Aan het onderzoek hebben 52 woningen en bewoners volledig meegedaan. De woningen in het onderzoek zijn verspreid over heel Nederland en kennen ook grote variatie over type, bouwjaar en isolatieniveau. Er zijn gegevens over de woningen verkregen door een enquête en telefonisch interview, over comfortbeleving door registraties door de bewoners via een app, en over energiegebruik via slimme meters en monitoring van de IR-panelen zelf. Er kan niet worden vastgesteld of dit aantal representatief is voor de alle woningen met infrarood verwarming in Nederland.

Wil je het volledige onderzoek lezen? Je vindt het terug op de website van TKI Urban Energy.

Pieter Nuiten
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E doet onderzoek om de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving te versnellen. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Leidt een aanscherping van de BENG 1-eis tot minder CO₂-uitstoot?
Maatwerk is van groot belang
nieuwbouw, aanscherping BENG1-eis
Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 ontwikkeld
Voor integratie in GPR Gebouw en BREEAM-NL
losmaakbaarheid