De gemeente Diemen krijgt een nieuwe, duurzame woonwijk, en toont daarmee aan dat een goede uitvraag, inclusief hoge eisen aan de duurzaamheid, leidt tot aansprekende en haalbare projecten. W/E adviseurs heeft het onderdeel duurzaamheid binnen de tender uitgewerkt en beoordeeld.

Op 20 december 2019 heeft de gemeente Diemen de contracten ondertekend voor de nieuwbouw van Holland Park West. In deze nieuwe ontwikkeling gaat ontwikkelaar Bpd samen met Dura Vermeer onder de naam Xplore een zeer duurzame woonwijk realiseren met ruim 700 woningen, een brede school en 1500 m2 voorzieningen. Mecanoo is de architect en verder hebben verschillende adviseurs hun kennis ingebracht om tot een zeer duurzaam plan te komen.

Rol W/E adviseurs

Samen met de gemeente heeft W/E adviseurs eerst een duurzaamheidsnota uitgewerkt waarin de ambities zijn beschreven waaraan nieuwe initiatieven in de gemeente moeten voldoen. De gemeenteraad heeft deze nota unaniem vastgesteld en daarmee een kader gecreëerd op basis waarvan prestatie-eisen zijn afgeleid voor de aanbesteding van Holland Park West.

Gegadigde partijen moesten in hun plannen het thema duurzaamheid uitwerken op gebieds- en gebouwniveau en ook aangeven hoe zij in de gebruikersfase duurzaamheid willen borgen. Voor het gebouwniveau zijn specifieke GPR Gebouwscores bepaald waar de plannen minimaal aan moesten voldoen.

Het thema duurzaamheid is zwaar meegewogen in de totale beoordeling van de plannen. Het winnende voorstel van Xplore kenmerkt zich door een hoge mate van groen en water in het plan, veel aandacht voor circulariteit en hoge GPR-scores.

Succesfactoren

Duurzaamheid is in deze uitvraag ingezet als een onderscheidende kwaliteit. Het vergt wel voldoende inhoudelijke expertise om tot de juiste uitvraag te komen, en daarin kon W/E adviseurs de gemeente ondersteunen.

Ook de gezamenlijke beoordeling van de plannen heeft geleid tot een uitstekende onderbouwing van de beoordelingen. W/E kijkt terug op een zeer goede samenwerking en blijft betrokken bij de verdere uitwerking van het plan voor Holland Park West. Op die manier helpt W/E adviseurs de gemeente Diemen bij het borgen van de kwaliteit tijdens het ontwerpproces.

Xplore

Holland Park West wordt een nieuwe woonbuurt binnen de wijk Holland Park. Het plan, genaamd Xplore, bestaat uit 706 woningen. Daarvan worden 212 sociale huurwoningen en 170 middeldure huurwoningen gerealiseerd. Het plan houdt rekening met 1.500m2 aan voorzieningen en er wordt een brede school gerealiseerd. De brede school biedt ruimte voor ongeveer 700 basisschoolleerlingen, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.

Hergebruik van hout

Xplore is zodanig ontworpen dat er zoveel mogelijk interactie ontstaat tussen bewoners van alle generaties en leeftijden. Ook is er in het plan veel aandacht voor biodiversiteit en circulariteit. Al het gekapte hout wordt hergebruikt en de biodiversiteit van het gebied wordt verhoogd. Het landschap is groen en klimaatadaptief. De gebouwen worden energieneutraal.

Meer informatie

  • Wilt u meer weten over duurzaam aanbesteden van ruimtelijke projecten? Bel dan met Ruud van Vliet, sectorspecialist gemeenten. Hij is bereikbaar via vliet@w-e.nl of 06-224 779 34
  • Meer informatie over het bouwplan voor Holland Park West zie hier.