Roadmap verduurzaming eigen gebouwen gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg loopt voorop in Nederland met een ambitieus klimaat- en milieubeleid. Hiermee was Tilburg de winnaar van de Duurzaam Bouwen Award 2014 als meest duurzame gemeente van Nederland. In het winnen van zo’n prijs ligt een stimulans én uitdaging om ook daarna de ambities op het gebied van duurzaam bouwen hoog op de agenda te houden.

Groot draagvlak voor verduurzaming gebouwenexploitatie

W/E adviseurs werkt in opdracht van en met het team Gebouwen van de afdeling Vastgoedbedrijf van de gemeente Tilburg aan een roadmap voor de verduurzaming van de gebouwenexploitatie. De gekozen vorm van de roadmap en de intensieve vorm van samenwerken hebben ertoe geleid dat het draagvlak binnen het hele team groot is.

Huurders enthousiasmeren voor energiebesparing en verduurzaming

Het plan heeft ook een belangrijke sociale component, naast natuurlijk de technische acties. Een belangrijk onderdeel is dat teamleden het reguliere gesprek met huurders en gebruikers van de gebouwen benutten om ze enthousiast te maken voor energiebesparing en verduurzaming.

Brede kijk op duurzaamheid

Geïnventariseerd is met welke instrumenten de huidige duurzame kwaliteit van het vastgoed efficiënt en betrouwbaar in beeld gebracht kan worden gebracht en hoe de voortgang van de verduurzaming gemonitord kan worden. Die nulmeting moet dienen als basis voor het bepalen van de verbeteringreep per gebouw. De focus ligt niet alleen op energie, maar ook op thema’s duurzaamheid in de breedte zoals circulaire economie, biobased materialen, natuur, biodiversiteit, luchtkwaliteit en toegankelijkheid.

De roadmap gaat nu het traject van bestuurlijke besluitvorming in en zal worden gepresenteerd aan de Tilburgse Raad.

Interesse? Neem contact op met Esther Roth of John Mak.

foto Kleedkamer Sportplaza Stappegoor – Bron Remmers Bouwgroep - roadmap verduurzaming eigen gebouwen tilburg