Duurzaam portefeuille Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Syntrus Achmea Real Estate & Finance is de grootste vastgoedvermogensbeheerder in woningen, kantoren, winkels en zorgvastgoed in Nederland. Zij werkt voortdurend aan optimalisatie van de balans tussen ‘rendement, duurzaamheid, hoogwaardigheid en transparantie’ van haar bezit. Hiervoor gebruikt zij al een aantal jaren GPR Gebouw als hulpmiddel voor het meten van de duurzaamheid van haar woningacquisities. Het helpt Syntrus Achmea om een duurzame portefeuille op te bouwen. Zo hoog mogelijke duurzaamheid realiseren begint met inzicht verwerven in de actuele prestaties van eigen vastgoed. Syntrus Achmea belegt in vastgoed namens institutionele opdrachtgevers, zoals pensioenfondsen, die veel waarde hechten aan duurzaamheid.

De maat met GPR Gebouw

W/E ondersteunt Syntrus Achmea hierin door voor alle nieuwbouw voor haar woningenportefeuille de maat te nemen met GPR Gebouw. Syntrus Achmea acht dit instrument hiervoor het meest geschikt. Zij heeft het softwarepakket aangeschaft én medewerkers opgeleid om hiermee te kunnen werken. Enkele medewerkers zijn zelfs opgeleid tot GPR Expert. Met GPR Gebouw kan Syntrus Achmea op een heldere manier met haar opdrachtgevers communiceren over de duurzaamheid van projecten.

GPR Certificaten

Syntrus Achmea maakt ook gebruik van GPR Gebouw Certificaten, opgesteld door GPR Experts van W/E. Sinds 2015 worden deze certificaten ook gewaardeerd door de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

Nadat ruim inzicht in de actuele duurzaamheidsprestaties is verkregen, onderzoekt Syntrus Achmea Real Estate & Finance in samenwerking met W/E adviseurs het ambitieniveau voor toekomstige nieuwbouw. Prestatiegericht werken met GPR Gebouw sluit nauw aan bij de projectontwikkeling.

Foto gebouw Syntrus Achmea