gemeenten energietransitie

Hoe maak ik als gemeente een transitievisie warmte?

Artikel 16 aug 2021
gemeenten energietransitie

De softwareapplicaties GPR Gebouw en GPR Vastgoed van W/E adviseurs helpen bij het in kaart brengen van de opgave, het schrijven van het plan van aanpak en het opstellen van de transitievisie warmte. Zo beschikt uw gemeente over een uitstekende warmtevisie en maakt u een belangrijke stap in de energietransitie.

Wat houdt de transitievisie warmte in?

In 2030 moeten zeker twee miljoen huizen van het gas af zijn. Het Rijk verwacht daarom van iedere gemeente per 2021 een transitievisie warmte. In deze visie moet worden uitgewerkt welke wijken van desbetreffende gemeente van de gasaansluiting worden losgekoppeld. De verplichting voor het opstellen van een transitievisie is vastgelegd in het ontwerp-Klimaatakkoord.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Op regionaal niveau via de Regionale Energiestrategie (RES) en op gemeentelijk niveau via de Transitievisie Warmte en het Wijkuitvoeringsplan.

Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte geeft richting in de aanpak. Het bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning.

Onderwerpen

De transitievisie warmte moet onder andere de volgende onderwerpen behandelen:

  • Wanneer wordt welke wijk aardgasvrij gemaakt en in welk tempo?
  • Op welke manier worden bewoners betrokken bij de planvorming en wat is de impact voor bewoners?
  • Onder welke condities en voorwaarden is het mogelijk om de plannen uit te voeren, welke mee-koppel-kansen zijn er?

Op basis van deze vragen kunt u keuzes maken over welke oplossingen het beste passen. Welke warmtebronnen zijn aanwezig? Wordt het all electric of een mix van voorzieningen? Deze en andere vragen moet u als gemeente samen met alle betrokkenen in de wijk in kaart brengen.

Voorwaarden

Ondanks de hoge ambitie van de overheid is er geen minimumpercentage voor het aantal wijken of gebouwen dat u in de transitievisie moet opnemen. Wel wordt u als gemeente gevraagd om minimaal elke vijf jaar de visie te updaten, waarbij er steeds nieuwe wijken en gebouwen in de planning worden opgenomen.

De overheid is bezig met het ontwikkelen van een monitoringstool voor meer inzicht in de vraag of de gestelde doelen behaald worden.

Warmtevisie opstellen

Iedere gemeente krijgt te maken met het opstellen van een warmtevisie en elke gemeente staat daarom voor dezelfde uitdagingen. Objectieve data en ondersteuning van ervaren adviseurs zijn daarbij onontbeerlijk.

De Transitievisie Warmte moet eind 2021 klaar zijn en dan volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. De paden kunnen in de praktijk naast elkaar en door elkaar lopen.

Het wijkuitvoeringsplan wordt samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. De kosten, kosten voor bewoners/gebouweigenaren en de lokale situatie worden meegewogen.

W/E adviseurs helpt gemeenten

De softwareapplicaties GPR Gebouw en GPR Vastgoed van W/E adviseurs helpen bij het in kaart brengen van de opgave, het schrijven van het plan van aanpak en het opstellen van de transitievisie warmte. Zo beschikt uw gemeente over een uitstekende warmtevisie en maakt u een belangrijke stap in de energietransitie.

Meer weten over hoe W/E adviseurs u kan helpen in de energietransitie? Neem contact met ons op.