handboek circulair renoveren

Handboek Circulair Renoveren Woningcorporaties: een leidraad naar een circulaire woningvoorraad

Nieuwsbericht 31 mrt 2021
handboek circulair renoveren

Corporaties staan voor de grote opgave om circulair te bouwen en renoveren. Hoe pas je dit toe in beleid en uitvoering? De provincie Noord-Holland heeft het Handboek Circulair Renoveren voor Corporaties opgesteld. Merel Stolker (C-Creators) en Anne van Stijn (Technische Universiteit Delft en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) zijn de auteurs van het boek dat vol staat met praktische informatie over hoe je circulair renoveren toe kunt passen in beleid en praktijk. W/E adviseurs heeft een bijdrage mogen leveren aan het handboek in de vorm van kennis en een praktijkvoorbeeld.

Het doel van het Handboek Circulair Renoveren is om een leidraad te bieden aan woningcorporaties bij het integreren van circulariteit in de renovatie van hun woningvoorraad. Het boek is opgedeeld in verschillende hoofdstukken die de corporatie begeleiden in het proces. De eerste hoofdstukken gaan in op wat een circulaire economie en circulair renoveren eigenlijk precies inhoudt. Je eindigt met hoofdstukken over uitvoering en waarde behoud.

Breng het in de praktijk

W/E adviseurs is blij dat dit waardevolle document er nu ligt en hoopt dat corporaties de publicatie aangrijpen om stappen te zetten op het gebied van circulair renoveren. Aan het handboek is het voorbeeld toegevoegd waarin we samen met vier Bossche corporaties aan de slag zijn gegaan om hun materiaalstromen in kaart te brengen. De corporaties streven ernaar om 100% circulaire instroom van materialen in 2030 te realiseren. Door de materiaalstromen in kaart te brengen hebben de corporaties meer inzicht verkregen in de huidige situatie en de mogelijkheden voor de komende jaren.

Neem een kijkje in het Handboek Circulair Renoveren Woningcoporaties.