W/E brengt materiaalstromen Bossche corporaties in kaart

MPG materialenpaspoort, materiaalstromen
Opdrachtgever Gemeente Den Bosch en corporaties Mooiland, BrabantWonen, Zayaz en JOOSt
Locatie Den Bosch
Rol van w/e adviseurs Het inzichtelijk maken van de in- en uitstroom van materialen van de organisaties.
Contactpersoon
David Anink
senior adviseur
MPG materialenpaspoort, materiaalstromen

De gemeente Den Bosch gaat verduurzamen, samen met de Bossche corporaties. Als belangrijke tussenstap op weg naar volledig CO₂ neutraal in 2050 geldt 2030 als markeringspunt. Dan moet de instroom van materialen voor de woningbouw 100 procent circulair zijn. W/E adviseurs helpt daarbij.

’s-Hertogenbosch werkt met de woningcorporaties Mooiland, BrabantWonen, Zayaz en JOOSt samen aan energieneutrale, klimaatbestendige en circulaire wijken. Als meetbaar doel streven de corporaties naar een 100% circulaire instroom van materialen in 2030. Dat lijkt ver weg, maar daarvoor moeten de handen nu uit de mouwen. Om een circulaire instroom van materialen te bereiken, moeten de corporaties namelijk eerst weten wat de instroom van materialen nu precies is. Pas dan kunnen ze sturen op circulariteit.

Inzichtelijk maken materiaalstromen met MPG

W/E adviseurs brengt daarom voor de Bossche corporaties de in- en uitstroom van materialen inzichtelijk. W/E koppelt deze hoeveelheden aan de milieuprestatie van materiaalstromen via de MPG, waardoor de corporaties niet alleen inzicht hebben in hoeveelheden, maar ook in milieulast. Deze inventarisatie dient als basis voor een routekaart naar een circulaire bouweconomie, de uitgestippelde weg waarmee de corporaties hun materiaalstromen circulair in kunnen gaan richten tot 2030.

materiaalstromen plan van aanpak
Plan van aanpak materiaalstromen
materiaalstromen
De materiaalstromen

Archetypes

Als eerste stap heeft W/E de totale portefeuille van de corporaties uit weten te drukken in een set archetypes. Deze archetypes zijn gematerialiseerd in de MPG. Daarna verzamelt W/E de vastgoed- en onderhoudsactiviteiten per corporatie. Denk hierbij aan aantallen sloop/nieuwbouw, renovaties en onderhoudsingrepen. De materialen van de activiteiten worden gekoppeld aan archetypes en totale hoeveelheden vervolgens berekend.

Zo krijgen de Bossche corporaties eind 2019 een overzicht van kilogrammen aan in- en uitgaand materiaal. Hierdoor wordt inzichtelijk waar de grootste circulaire spaanders uit de Bossche woningvoorraad zijn te hakken.

Duurzaam Gebouwd publiceerde over dit project een uitgebreid artikel. 

David Anink
senior adviseur

Projecten

W/E adviseurs werkt voor organisaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig