gemeenten duurzaam bouwen

Gemeenten stimuleren duurzaam bouwen

Artikel 20 mei 2021
gemeenten duurzaam bouwen

Voor gemeenten hebben we het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage geleverd bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hoe pakken wij deze opgaven samen aan? We lichten drie voorbeelden uit.

Transitievisies voor Venlo en Meierijstad

Eind april is de definitieve Transitievisie Warmte van de gemeente Venlo vastgesteld. In dezelfde periode is ook de tussenversie van de Transitievisie warmte van de gemeente Meierijstad goedgekeurd. Beide visies kenmerken zich door het integrale karakter: behalve de warmtetransitie zijn ook klimaatadaptatie en circulariteit meegenomen in beide visies. Door concrete handvatten te bieden stellen we de gemeenten en haar bewoners in staat heldere keuzes te maken bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. De gemeente Venlo werkt inmiddels intensief aan de concretisering van de visie binnen een proeftuin aardgasvrij. De gemeente Meierijstad stelt in december de definitieve Transitievisie vast.

Routekaart gemeentelijk vastgoed gemeente Zuidplas en Leidschendam-Voorburg

Alle gemeenten in Nederland werken aan de verduurzaming van het eigen vastgoed. Goed voorbeeld doet goed volgen, maar levert ook veel op. W/E adviseurs heeft de CO2-routekaart ontwikkeld, waarmee op basis van de huidige situatie en het toepassen van verschillende maatregelpakketten per gebouw de CO2-reductie in beeld wordt gebracht. Gecombineerd met financiële indicaties over investeringen en besparingen, biedt de CO2-routekaart goede input voor het strategisch voorraadbeheer van gemeentelijk vastgoed. De CO2-routekaart zetten we in voor analyses, simulaties en monitoring van de verduurzamingsopgave Een gedegen analyse op voorraadniveau is een belangrijke eerste stap op weg naar een CO2-neutrale gebouwvoorraad.

gemeenten duurzaam bouwen

Actueel duurzaam bouwen beleid in Delft en Nieuwegein

De veranderingen in de wettelijke normen rond bouwwerken vraagt van gemeenten een herijking van de duurzaamheidsambities. In hoeverre zijn de vastgestelde doelen nog ambitieus? Missen er nog onderwerpen in het vastgestelde beleid die toegevoegd moeten worden? En hoe kunnen we de ambities en doelen meetbaar maken?

Het afgelopen jaar heeft W/E adviseurs meerdere gemeenten geholpen bij het actualiseren van het duurzaam bouwen beleid. Hierbij hebben we onze kennis over de actuele thema’s ingebracht in de gesprekken met de medewerkers van de gemeente en met hen verkend welke ambities realistisch en uitdagend zijn. We hebben de ambities vertaald naar haalbare scores die de gemeente wil afspreken met ontwikkelaars en bouwers die in de gemeente actief zijn. Maar ook hebben we de ketenpartners van die gemeenten betrokken in het uitzoeken van een werkwijze die leidt tot concrete resultaten. Op die manier helpen we gemeenten hun beleid vorm te geven volgens de laatste inzichten. Zo blijven gemeenten als belangrijke schakel in de ruimtelijke ontwikkeling partijen uitdagen om duurzame projecten te ontwikkelen. Delft en Nieuwegein laten zien dat dit kan leiden tot mooie resultaten.

Heeft u ook een vraag of zit u met een complexe opgave? Stichting W/E adviseurs werkt al meer dan 40 jaar aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Wilt u meer weten of eens kennismaken, neem dan contact op met Ruud van Vliet.