W/E adviseurs

Embodied carbon

Artikel 25 jun 2024
W/E adviseurs

De CO2-uitstoot van energie- en materiaalgebruik moet in samenhang worden beschouwd. Veel maatregelen die leiden tot lager energiegebruik vergen meer materiaalinzet. Met de Paris Proof Indicator voor materiaalgebonden emissies is het mogelijk te sturen op de korte termijn CO2-uitstoot van materialen (‘embodied CO2‘). De indicator is ook te gebruiken voor Het Nieuwe Normaal. Samen met een BENG-berekening is een integrale CO2-afweging te maken. 

De methodiek van Paris Proof materiaalgebonden en van energiegebruik is op initiatief van NEPROM en DGBC  door W/E adviseurs, Copper8 en NIBE verder uitgewerkt in de Quick Carbon Indicator (QCI). De Quick Carbon Indicator is ontwikkeld om te voorzien in de behoefte om te sturen op de korte termijn – tot en met 15 jaar na oplevering – door de daadwerkelijke materiaalgebonden en operationele CO2-uitstoot in beeld te brengen. Bovendien geeft de QCI een indicatieve waarde voor de vastlegging van CO2 in biogene materialen. 

 

De CO2-uitstoot over de gehele levenscyclus van een gebouw, zowel energie- als materiaalgebonden, wordt uitgedrukt in ‘Whole Life Carbon’ (WLC). Vanuit de nieuwe Europese energieprestatierichtlijn EPBD IV wordt een WLC-berekening vanaf 2028 voor grotere gebouwen verplicht. Deze methode bestaat nog niet voor de Nederlandse situatie. Daarom gaan we vooruitlopend daarop in GPR Materiaal en GPR Gebouw aan de slag met de MEPG, de gecombineerde bepalingsmethode voor de energie- en milieuprestatie van gebouwen die door stichting NMD is ontwikkeld. 

Heb je vragen of wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met Geurt Donze of Pieter Nuiten van Stichting W/E adviseurs.