Zijn HNN en GPR concurrenten?

Nieuwsbericht 25 jan 2024

Een vraag die regelmatig langs komt is: zijn Het Nieuwe Normaal (HNN) en GPR concurrenten? Deze vraag wordt meestal gesteld vanuit de veronderstelling dat het antwoord ja is, terwijl het juiste antwoord nee is. Hoe zit dat?

Gedeelde missie

Cirkelstad heeft met partners met HNN de ambitie een nieuwe, gedragen standaard met ambitieuze, haalbare prestaties op, en één taal voor circulair bouwen te bieden. Ook W/E adviseurs is gevraagd de afgelopen periode te sparren over de criteria van HNN. De doelen van Cirkelstad en de missie van Stichting W/E adviseurs komen overeen: samenwerken aan het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving is noodzakelijk gezien de gigantische opgaven. 

Breed gedragen methodieken voor circulair bouwen

Onze overtuiging is dat breed gedragen methodieken de basis moeten zijn voor één taal voor circulair bouwen. De Bepalingsmethode die gebruikt wordt voor de MPG-berekening is zo’n gedragen methodiek. Weliswaar nog niet perfect én in ontwikkeling, maar wel het best beschikbare op dit moment. Daar waar de MPG tekortschiet werken we met anderen samen aan de ontwikkeling van methodieken die bij voorkeur een onderdeel worden van de MPG-berekening.  

Samenwerking voor optimale afstemming

Voorbeelden zijn de in samenwerking met DGBC ontwikkelde methode ‘Adaptief vermogen’ en de in samenwerking met Alba Concepts en DGBC ontwikkelde methode ‘Losmaakbaarheid 2.0’. Beide zijn in HNN 1.0 te gebruiken om de indicatoren voor gebouwflexibiliteit te berekenen. En vanzelfsprekend gebruiken we deze methodieken ook als basis voor GPR Gebouw. We ontwikkelen GPR momenteel verder en zorgen in samenwerking met Cirkelstad voor optimale afstemming. Doel is dat GPR in ontwikkelprocessen te gebruiken is om prestaties op de HNN-criteria te berekenen. Twee GPR Experts van W/E adviseurs, Elianne Niyongabo-Paulussen en Maren Koning ter Heege, zijn inmiddels ook HNN-evaluatoren. 

Partners

Op 7 december 2023 lanceerde Cirkelstad het Nieuwe Normaal 1.0 tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen. Op dat moment tekenden organisaties het Manifest Circulair bouwen: Het Nieuwe Normaal. Ook W/E adviseurs, de makers van GPR, tekende dat Manifest en lichtte ter plekke toe waarom wij partner zijn van Cirkelstad en HNN omarmen. 

Wil je meer weten over de samenwerking tussen HNN en W/E adviseurs? Neem dan contact op met senior adviseur John Mak.