Antwoorden op gestelde vragen tijdens webinar over GPR Gebied

Nieuwsbericht 27 jun 2024

Donderdag 20 juni lanceerde Stichting W/E adviseurs GPR Gebied tijdens een webinar. GPR Gebied maakt duurzaamheidsthema's binnen gebiedsontwikkeling meetbaar en bespreekbaar. Tijdens de webinar konden niet alle vragen beantwoord worden en daarom geven we antwoord op alle gestelde vragen.

Wat is het referentieniveau voor een voldoende score (een 6) binnen GPR Gebied?

Voor vier van de vijf thema’s (ruimtelijke inrichting, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde) is een score van 6,0 gelijk aan een bouwbesluitniveau (Bbl) of een gemiddeld niveau. Dus, als je voldoet aan het bouwbesluit of het gemiddelde niveau dan scoor je in principe een 6,0. Als je op een bepaalde indicator slechter scoort dan gemiddeld dan kun je scores onder de 6,0 krijgen. Voor het thema energie geldt dat het Bouwbesluit 2006 als referentie voor de score van een 6,0 is aangehouden. Als je voldoet aan de huidige wetgeving (BENG) krijg je een score van een 8,0. 

Is het mogelijk om een proefversie of demoversie van GPR Gebied te krijgen om de mogelijkheden te verkennen, of is er alleen een betaalde versie beschikbaar?

Op dit moment hebben we geen licenties beschikbaar maar beiden we GPR Gebied berekeningen aan als dienst. Omdat we zelf ook graag referenties opbouwen kunnen we gebieden nu voor een beperkt bedrag doorlichten met GPR Gebied (2,5k). Daarnaast bieden we advies op het vlak van duurzame gebiedsontwikkeling op maat, ondersteunt met onze GPR Gebied tool. We nodigen u graag uit voor een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.  

Van GPR Stedenbouw, de voorloper van GPR Gebied, was er wel een licentie beschikbaar. Dit vraagt echter veel van ons op organisatorisch en software vlak. We zijn nu aan het verkennen of en in welke vorm een licentiestructuur zou kunnen werken.  

Wanneer verwachten jullie een licentiemodel beschikbaar te maken zodat gebruikers zelf met de tool aan de slag kunnen gaan? En zal dit, net als bij GPR Gebouw, gepaard gaan met het werken met experts en certificering?

Zie ook het antwoord op vraag 2. Op de korte termijn (binnen een jaar) zal er geen licentiestructuur beschikbaar komen. We bieden GPR Gebied berekeningen nu aan als dienst. Omdat we zelf ook graag referenties opbouwen kunnen we gebieden nu voor een beperkt bedrag doorlichten met GPR Gebied (2,5k). Daarnaast bieden we advies op het vlak van duurzame gebiedsontwikkeling op maat, ondersteunt met onze GPR Gebied tool.

Van GPR Stedenbouw, de voorloper van GPR Gebied, was er wel een licentie beschikbaar. Dit vraagt echter veel van ons op organisatorisch en software vlak. We zijn nu aan het verkennen of en in welke vorm een licentiestructuur zou kunnen werken.

Hoe wordt er omgegaan met praktische zaken, zoals de berekening van verharding en groen op privé-kavels?

Hoe nauwkeuriger de gegevens, hoe nauwkeuriger de uiteindelijke berekening. In GPR Gebied wordt gevraagd naar het aandeel verharding, bebouwing, groen en water over het gehele plangebied. Indicatieve gegevens of standaardpercentages voor een bepaald gebiedstype kunnen worden ingevuld als specifieke data ontbreken. Gegevens voor privé eigendom zijn niet altijd bekend, indien dit het geval is worden aannames gedaan.   

Is het mogelijk om gegevens over luchtkwaliteit en geluidsoverlast van meerdere locaties in te voeren in de tool?

Ja, het is zeker mogelijk om gegevens over luchtkwaliteit en geluidsoverlast van meerdere locaties in te voeren. De tool zelf biedt ruimte voor vergelijking tussen twee gebieden, daarnaast kunnen natuurlijk verschillende berekeningen naast elkaar worden gemaakt. Het vergelijken van gebieden en ontwerpvarianten (op één of meerdere thema’s) is zelfs een belangrijke functie van GPR Gebied. Dit biedt veel inzicht voor het maken van keuzes en het identificeren van optimalisaties.   

GPR Gebouw richt zich voornamelijk op maakbare duurzaamheid en behandelt de gedragscomponent nauwelijks. Hoe wordt dit aspect aangepakt in GPR Gebied?

In GPR Gebied wordt ook gekeken naar gedragscomponenten die invloed hebben op de duurzaamheid van een gebied. Bijvoorbeeld door de stimulering van duurzaam vervoer, gemeenschappelijke groene ruimtes en voorzieningen die het duurzame gedrag van bewoners bevorderen. Hierdoor wordt niet alleen de fysieke, maar ook de sociale duurzaamheid van een gebied getoetst. 

Welke databronnen worden gebruikt voor GPR Gebied en hoe worden deze beschikbaar gemaakt voor de tool? Bijvoorbeeld met betrekking tot het hergebruik en de herbruikbaarheid van materialen in de buitenruimte?

GPR Gebied maakt gebruik van verschillende databronnen. Er wordt gebruik gemaakt van openbare databronnen (zoals de atlasvandeleefomgeving) en van lokale en regionale ruimtelijke documentatie en onderzoeken, zoals bestemmingsplannen of omgevingsplannen en milieueffectrapportages.  

Waar informatie niet beschikbaar is, voorziet GPR Gebied ook in een onderbouwd indicatief antwoord via de ‘i’-informatieknoppen. Via deze knoppen is ook extra informatie over antwoordmogelijkheden te vinden.  

Is er een overzicht beschikbaar van alle indicatoren die in de tool zijn opgenomen?

GPR Gebied bestaat uit hoofd- en subthema’s. Deze zijn vervolgens geoperationaliseerd naar indicatoren, die verdeeld zijn in groepen. De volledige lijst van indicator is op dit moment niet openbaar beschikbaar. De hoofd- en subthema’s zijn te vinden op de website.   

Is er een integratie mogelijk tussen GPR Gebied en GPR Gebouw?

GPR Gebied en GPR Gebouw kunnen heel goed samen worden gebruikt. GPR Gebouw richt zich op het gebouwniveau, terwijl GPR Gebied kijkt naar het gebiedsniveau. Hoewel het twee verschillende tools zijn, werken de thematiek en methodiek op dezelfde manier. Ook komen enkele indicatoren die in GPR Gebouw zitten terug in GPR Gebied.  

Hoe verhoudt GPR Gebied zich tot het NL Gebiedlabel?

GPR Gebied en NL Gebiedlabel zijn beide tools die het niveau van duurzaamheid van gebieden en gebiedsontwikkeling beoordelen. Inhoudelijk verschillen de twee methodes. GPR Gebied hanteert een brede en integrale benadering van duurzaamheid, gericht op de vijf thema’s: energie, ruimtelijke inrichting, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Hoewel NL Gebiedlabel ook breed kijkt ligt de nadruk op groen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid.  

Worden kleinschalige energieconcepten, zoals warmtenetten, meegenomen in de berekeningen van de tool?

Ja, kleinschalige energieconcepten zoals warmtenetten worden meegenomen in de het hoofdthema ‘Energie. De tool is ontworpen om verschillende energieoplossingen te evalueren en hun bijdrage aan de duurzaamheidsprestaties van een gebied te beoordelen.  

Wordt GPR Gebied ook al gebruikt door projectontwikkelaars?

Ja, GPR Stedenbouw (de voorloper van GPR Gebied) is in het verleden door projectontwikkelaars gebruikt. De vernieuwde tool, GPR gebied, is in de huidige vorm vooral getest op casussen bij gemeenten. Projectontwikkelaars gebruikten GPR Stedenbouw om duurzame keuzes te maken en om de duurzaamheidsprestaties van hun projecten te verbeteren. Het nieuwe GPR Gebied biedt ook weer veel mogelijkheden voor projectontwikkelaars om hun plannen te optimaliseren.  

Lees hier meer informatie over GPR Gebied of ga naar het nieuwsbericht over de lancering van de tool. Kon je niet bij de webinar aanwezig zijn? Kijk deze dan hier terug. 

Heb je verder nog vragen? Neem dan contact op met Esmeralda Hemelaar of Ryan Adriaanse.