ontwikkelaars, duurzame projectontwikkeling

Duurzaamheids­vraagstukken voor ontwikkelaars

ontwikkelaars, duurzame projectontwikkeling

Economisch aantrekkelijk duurzaam bouwen kan. Kosten en milieu-impact mogen daarbij niet los van elkaar worden gezien. Door in de initiatief fase van de projectontwikkeling duurzaamheid als belangrijk onderwerp mee te nemen, kan optimale duurzame waarde uit een investering gehaald worden. W/E adviseurs ondersteunt ontwikkelaars onder meer bij de de vraagstukken die we hieronder in kaart hebben gebracht.

Hoe kan ik financieel rendement samen laten gaan met duurzaamheid?

Als projectontwikkelaar wil ik telkens het optimum tussen milieuwinst en kosten vinden zodat ik ondanks mijn budget toch kan verduurzamen en mijn stakeholders meekrijg. Maar hoe kan ik dat dan doen? Samen met partner IGG Bouweconomie toont W/E adviseurs aan dat economisch aantrekkelijk duurzaam bouwen kan. Kosten en milieu-impact mogen daarbij niet los van elkaar worden gezien. Door aan het begin van de bouwontwikkeling W/E adviseurs en haar partner IGG Bouweconomie te betrekken, kunnen zij laten zien dat duurzaamheid samen kan gaan met financieel rendement. Samen met jou zoeken we naar hoe er meer duurzame waarde uit een investering gehaald kan worden.

 

Hoe kan ik duurzaamheid integraal in bouwplannen verwerken?

Om duurzaamheid efficiënt en effectief te integreren in bouwprojecten is een andere aanpak van het proces nodig dan traditionele processen. Duurzaamheid in wijken en gebouwen is namelijk niet een kwestie van het ‘stapelen’ of ‘toevoegen’ ervan in een project, maar juist het integreren vanaf de eerste ideeën rond een project: een integrale aanpak vanuit sociaal-maatschappelijke (people), fysiek-technische (planet), financieel-economische (profit) aspecten en die gericht is op de lange termijn.

 

Hoe vind je je weg bij de aanvraag van subsidies of MIA?

Wij zijn niet alleen ambitieus, maar ook pragmatisch. Dat betekent dat we ook met onze opdrachtgevers zoeken naar de financiële mogelijkheden voor duurzame oplossingen, bijvoorbeeld met subsidies of MIA financieringsvoordeel.

 

Hoe krijg ik meer zicht op de financiële waarde van materialen?

Als een ontwikkelaar wil ik het materialenpaspoort in Madaster gebruiken zodat ik op eenvoudige wijze een MPG-waarde vast kan leggen en zo meer zicht op de kwantiteit en duurzaamheid van de materialen in het gebouw heb en daarmee ook op de huidige en toekomstige financiële waarde van de materialen. De MPG door W/E adviseurs biedt een goede basis voor het materialenpaspoort en daarmee een eenvoudige registratie in het Madaster.

 

Hoe kan ik duurzame gebiedsontwikkeling meetbaar en bespreekbaar maken?

Duurzame stedenbouw is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Je wilt duurzaamheidsambities in de initiatieffase formuleren en eenduidig vastleggen, de voortgang bijhouden tijdens het planvormingsproces en tussen- en eindresultaten toetsen. W/E adviseurs kan je met het handige instrument GPR Stedenbouw hierbij helpen.

 

Hoe kan ik de duurzaamheidsprestatie van mijn plan bepalen?

Ieder nieuwbouwproject of verbouwing vormt weer een nieuw duurzaamheidsvraagstuk. Voor jou als ontwikkelaar betekent het dat architectuur gebouwd, gebruikt en gesloopt kan worden met minimale impact op het milieu. Het toepassen van natuurlijke, biobased bouwmaterialen ligt dan voor de hand en efficiënt omgaan met energie is vanzelfsprekend. Maar hoe duurzaam is jouw gebouw eigenlijk? Met GPR Gebouw kun je de duurzaamheidsprestatie van jouw ontwerp bepalen. GPR Gebouw meet duurzaamheid van woning- en utiliteitsbouw. Software voor iedere bouwfase: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie.

gerben schuurman
Gerben Schuurman
senior adviseur en sectorspecialist ontwikkelaars en architecten

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor ontwikkelaars met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Circulair bouwen in de praktijk: MaMa One
Het wonen van de toekomst in Amsterdam
MaMa One
Circulair en zelfvoorzienend afvalbrengstation Den Haag
circulair afvalbrengstation