Gerben Schuurman

senior adviseur en sectorspecialist ontwikkelaars en architecten

gerben schuurman
gerben schuurman

Over Gerben

Wat is je specialisme bij W/E?

Mijn werkveld is het gebied van de vroegste planfasen, waarin duurzaamheidsintenties, -ambities worden uitgesproken en vertaald naar visie en conceptuele oplossingsrichtingen. Duurzaam bouwen hierin een begrijpelijke, aantoonbare en ‘levensvatbare’ plek geven, kun je mijn specialisme noemen.

Wat is je visie op verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Verduurzaming van de gebouwde omgeving is urgent en nooit klaar. Verduurzamen is werken aan een vitale leefomgeving voor iedereen. Voor mensen, planten en dieren. Het gebruik van schaarse middelen faseren we rap uit. Verontreinigen van lucht, water en bodem buigen we om naar reinigen ervan. De gebouwde omgeving is een basis voor gelukkige mensen (en anderen).

Waarom werk je voor W/E?

Onze gebouwde omgeving verandert voortdurend. Bij W/E kan ik als adviseur een bijdrage leveren om die veranderingen te beïnvloeden en laten resulteren in een toekomstgerichte stad zonder milieuschade. Bij W/E werk ik met een groep prettige, gedreven collega’s. En heb ik de vrijheid om mijn eigen agenda te volgen.