Europese en Nederlandse Kennispartners

W/E adviseurs mengt zich graag in de innovatie, onderzoek en ontwikkeling rondom duurzaam vastgoed. Samen met consortia van o.a. Europese en Nederlandse kennisinstituten, marktpartijen en overheden dragen we bij aan de inhoudelijke doorontwikkeling van het vakgebied. Onze kennis en ervaring van de bouwpraktijk komt daarbij goed van pas. Onderzoeksresultaten nemen we vervolgens mee in onze advisering.

Dankzij ons (inter)nationale netwerk en nauwe contacten met kennisinstituten spelen we regelmatig een belangrijke rol in toonaangevende onderzoeksprojecten. Meer informatie? Neem contact op met Erik Alsema


Onze diensten:

PROJECTADVIES

Of het nu gaat over een gebied, een gebouw, gebouwvoorraad of bouwproduct, onze adviseurs ondersteunen u met een technisch inhoudelijk projectadvies over duurzaamheid. Kenmerkend voor onze werkwijze is een integrale benadering, zodat u inzicht krijgt in de balans tussen milieuprestaties, kwaliteiten én toekomstwaarde van de opgave. Onze expertise ligt op de vakgebieden (duurzame) energie, bouwfysica, duurzaam bouwen en renoveren.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

Onze ervaringen uit de praktijk benutten we als ingrediënten voor onderzoek of ontwikkeling van hulpmiddelen. Met door ons uitgevoerd onderzoek krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de prestaties van gebouwen en systemen of in succes- en faalfactoren van verduurzamingsprocessen. Onze hulpmiddelen, zoals de GPR software, helpen u in uw eigen praktijk met het makkelijk hanteerbaar maken van de duurzaamheid van gebouwen en gebieden.

PROCESONDERSTEUNING

Naast inzicht in de technisch inhoudelijke kant van duurzaam vastgoed draagt een heldere procesgang bij aan het bereiken van doelstellingen. Of het nu gaat om een visie, beleid aanbesteding of monitoring van duurzaamheidsaspecten, onze adviseurs  ondersteunen u bij het organiseren van processen binnen én buiten uw organisatie. Desgewenst trainen we uw team of besteden we extra aandacht aan communicatie. Onze kracht ligt in het meetbaar, bespreekbaar en uitvoerbaar maken van duurzaamheid met aandacht voor de belangen van alle betrokkenen.