Warmtewijzer voor Woonbedrijf Eindhoven

warmtewijzer
Opdrachtgever Woonbedrijf Eindhoven
Locatie Eindhoven
Rol van w/e adviseurs Ondesteuning bieden bij het maken van een afwegingskader voor het kiezen van alternatieven voor aardgas.
warmtewijzer

Woonbedrijf Eindhoven is een van de ‘groene huisvesters’ en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Nieuwbouwprojecten worden zonder aardgas ontwikkeld. Maar wat is een goed alternatief voor de warmtevoorziening? Dat hangt af van de wijk, de energie-infrastructuur, de bewoners, de betaalbaarheid, de beheersbaarheid, de onderhoudskosten, het gemeentelijk klimaatbeleid, de ambities, de kosten, de techniek, de collega’s….en ga zo maar door. Een ogenschijnlijk eenvoudige keuze wordt dan een complexe opgave.

Afwegingskader

Woonbedrijf vroeg aan W/E adviseurs om hen te ondersteunen bij het maken van een afwegingskader om duidelijkheid, uniformiteit en gezamenlijkheid te scheppen in de keuze van Woonbedrijf voor alternatieven van aardgas. Naast de energieprestatie zijn daarbij nadrukkelijk de gevolgen voor de financiën, bewoners, de beheer-, onderhouds- en exploitatiefase van belang. Het resultaat is de ‘Warmtewijzer Woonbedrijf’, een hulpmiddel waarmee projectleiders geschikte alternatieven voor aardgas kunnen bepalen.

Grip op de inhoud met het Energiestuur

In een reeks workshops heeft W/E met de experts van Woonbedrijf het afwegingskader samengesteld. We volgden daarbij de fasen van het Energiestuur. Juist de ervaringen van collega’s vanuit gerealiseerde nieuwbouwprojecten bleken daarbij waardevol. Welke lessen zijn geleerd? Vervolgens zijn stap voor stap gezamenlijk de criteria bepaald en zijn met experts en ketenpartners de weging en spelregels van de Warmtewijzer vastgesteld.

De Warmtewijzer werkt in de praktijk!

Koen van der Heijden, senior projectleider vastgoed: “Er zijn veel keuzen te maken in een nieuwbouwproject. De Warmtewijzer geeft ons de gewenste duidelijkheid voor wat betreft de keuze voor het installatieconcept. En Inmiddels hebben we mogen ervaren dat het ook echt werkt in de praktijk!”

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor corporaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig