W/E adviseurs ondersteunt gemeente Teylingen bij duurzaam bouwen ambities

CO₂ -reductie door circulair bouwen, duurzaam bouwen ambities
Opdrachtgever Gemeente Teylingen
Locatie Sassenheim, Warmond en Voorhout
Rol van w/e adviseurs Adviseren en ondersteunen bij actualiseren duurzaam bouwen beleid
CO₂ -reductie door circulair bouwen, duurzaam bouwen ambities

Hoe kun je als vooruitstrevende gemeente in duurzaam bouwen je hoge ambities ook echt waarmaken? De gemeente Teylingen heeft al sinds 2011 minimum GPR-prestaties opgenomen voor nieuwbouw en renovatie binnen de gemeente. W/E adviseurs, als makers van GPR software, is gevraagd om nieuwe ambities te vertalen naar de praktijk van vandaag.

Duurzaam bouwen ambities bijstellen

Dit naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad, waarin de wens voor nieuwe, hogere GPR-scores werd uitgesproken. B&W van Teylingen heeft vervolgens W/E adviseurs de opdracht gegeven om de in de motie benoemde GPR-scores voor bestaande en nieuwe woningen te toetsen.
De ambities van 2011 bleken aan een update toe te zijn. Door de tussentijdse aanscherping van het Bouwbesluit halen nieuwbouwwoningen die gebouwd worden volgens wettelijke eisen van vandaag GPR-scores die vergelijkbaar zijn met ambities uit 2011. Teylingen wil de ambities nu naar boven bijstellen. Uitgangspunt daarbij is in eerste instantie de landelijke doelstelling om in 2050 een CO2-neutrale gebouwde omgeving te hebben.

Uitdaging

De grootste uitdaging zit echter in de bestaande woningen. Ook hier streeft de gemeente Teylingen naar een integrale duurzame kwaliteit. In de motie vraagt de raad hoe een verbetering van 2,5 punten op de gemiddelde GPR-score gehaald kan worden. Uiteindelijk wenst de gemeente dat de bestaande woningen gemiddeld 8,5 scoren.

W/E heeft deze ambitie getoetst op haalbaarheid. Hiervoor zijn analyses uitgevoerd wat realistische GPR-prestaties zijn voor de bestaande woningen. Aan de hand van basiskenmerken van de meest voorkomende woningen in de gemeente Teylingen is een indicatief GPR-profiel uitgewerkt voor deze woningtypes.

Hierbij zijn we uitgegaan van de bouwkwaliteit uit de bouwperiode waarin de woning is opgeleverd. Vervolgens zijn analyses uitgevoerd waarbij is gekeken wat de GPR-scores zijn bij bepaalde ingrepen. Ook de globale kosten voor de ingrepen zijn in beeld gebracht zodat dit kan worden meegewogen bij de ambitiebepaling.

Grote verbetering mogelijk, maar met forse investering

De analyses laten  zien dat forse verbetering mogelijk is. Vooral bij het thema energie stijgt de prestatie aanzienlijk. Een verhoging met 2,5 punten voor de gemiddelde score blijkt echter lastig te realiseren. Het vergt zeer forse ingrepen met hoge kosten.

We mogen er echter van uit gaan dat woningeigenaren in de loop van de tijd al veel verbeteringen hebben aangebracht ten opzichte van de situatie tijdens de oplevering van de woningen. De werkelijke GPR-scores zullen daardoor hoger liggen dan  de indicatieve GPR-profielen. Dus met het plaatsen van dubbel glas, dakisolatie en het vervangen van de ketel is al het nodige verbeterd.

Desondanks kan er nog meer worden bereikt. Conclusie van de analyses is dat een verhoging zoals voorgesteld door de raad in de praktijk op beperkingen stuit, maar dat vooral op het vlak van energie nog steeds forse verbeteringen mogelijk zijn. De conclusies van het onderzoek vormen de basis van het nieuwe duurzaam bouwenbeleid dat dit jaar zal worden vastgesteld.

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor gemeenten met ambitie.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig