Ontwikkeling duurzame multifunctionele accomodatie Het Nest

Het Nest Pijnacker
Opdrachtgever Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Locatie Pijnacker
Rol van w/e adviseurs Advies duurzaamheid, bouwfysica en brandveiligheid
Het Nest Pijnacker

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de duurzame ontwikkeling van Het Nest gerealiseerd. Een multifunctioneel gebouw in de wijk Keijzershof. Met dit project draagt de gemeente bij aan verwezenlijking van haar duurzaamheidsambities. Zij stelde prestatiegerichte duurzaamheidseisen volgens GPR Gebouw: een minimale GPR-score op het thema Gezondheid ≥ 8,0 en op overige thema’s ≥ 7,0.

Haalbaarheid en opties voor duurzame ontwikkeling Het Nest

In de initiatieffase heeft W/E adviseurs gezamenlijk met het ontwerpteam de haalbaarheid en opties voor duurzaamheid verkend.

Oog op gezond binnenklimaat – hoge eisen Frisse Scholen klasse B gehanteerd

In VO-fase stelde W/E volgens de Trias Energetica een duurzaam energieconcept op en ondersteunde W/E als bouwfysisch adviseur en adviseur brandveiligheid het team in de uitwerking hiervan. Uiteraard met oog voor een gezond binnenklimaat, waarbij hoge eisen voor Frisse Scholen klasse B zijn gehanteerd. Goede gebouwisolatie, efficiënte energiezuinige ventilatie door mechanische afzuiging, vloerverwarming/-koeling en warmte‑/koudeopslag met warmtepomptechniek maken deel uit van het passieve energieconcept.

duurzame ontwikkeling Het Nest
Smalle balkons dragen bij aan zonwering in de zomer
duurzame ontwikkeling Het Nest
duurzaam en gezond klaslokaal Het Nest
Grote ramen, riante ventilatie en daglichtafhankelijke verlichting
Het Nest Pijnacker
Drie scholen, een kinderopvang en een sportvereniging zijn gevestigd in Het Nest

Verbreding energieconcept naar integraal duurzaam ontwerp

In de ontwerpfase van de duurzame ontwikkeling van Het Nest heeft een verbreding plaatsgevonden van het energieconcept naar een integraal duurzaam ontwerp. De thema’s Toekomstwaarde, Gebruikskwaliteit en Materialen spelen hierin een hoofdrol. Met een draagconstructie van stalen kolommen en betonnen plaatvloeren is zijn plattegronden en doorsneden eenvoudig aanpasbaar. Op de verdieping is eenvoudige uitbreiding van het volume mogelijk.

Advies brandveiligheid duurzame ontwikkeling van Het Nest

Naast advisering duurzaamheid en bouwfysica verzorgde W/E binnen het ontwerpteam de advisering op het gebied van brandveiligheid. Onderdeel van het brandveiligheidsconcept vormden onder meer een toetsing van de brandtechnische indeling, uitgebreide brandoverslag- en ontruimingsberekeningen en bepaling van de benodigde brandveiligheidsinstallaties. Bijzondere aandacht is besteed aan de gymzaal in het plan, die de in het Bouwbesluit maximaal toelaatbare brandcompartimentsgrootte overschrijdt. Omdat nadere indeling van de gymzaal niet wenselijk was, zijn met behulp van het model Beheersbaarheid van Brand 2007 de mogelijkheden onderzocht om deze overschrijding op basis van de berekende vuurbelasting toe te staan. Aan de hand van deze studie is voor de gymzaal een door de brandweer goedgekeurd concept opgesteld waarmee een vergelijkbaar niveau van brandveiligheid wordt gerealiseerd.

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor gemeenten met ambitie.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig