Hoe verduurzaam je een bestaand schoolgebouw?

circulaire scholen, scholen verduurzamen
Opdrachtgever Onderwijskoepel OMO
Locatie Oss
Rol van w/e adviseurs Opstellen verbeteradviezen
circulaire scholen, scholen verduurzamen

De onderwijskoepel OMO wil haar scholen helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Hier valt een grote milieuwinst te behalen om te beginnen bij het energiegebruik. Schoolgebouwen voldoen vaak niet meer aan duurzaamheidseisen, en worden aangespoord door de omgevingsdienst hier iets aan te doen.. Maar waar begin je? Het Maaslandcollege uit Oss is uitgekozen als pilotschool. W/E adviseurs maakte een analyse van de huidige situatie van de school en stelde verbeteradviezen op.

OMO wil de resultaten van dit onderzoek gebruiken om de opgedane inzichten op het gebied van verduurzaming te delen met de andere OMO locaties. De kennis kunnen zij gebruiken om inzicht te krijgen in een goede aanpak voor de verduurzaming van hun eigen schoolgebouwen.

Bedrijfsvoerder van de school Joost Oomen zegt hierover: “We wisten wel dat we er niet goed voor stonden met ons energiegebruik, de omgevingsdienst ODBN had ons al aangeschreven. Ook op school wordt dit gezien door onze leerkrachten en leerlingen. Maar waar begin je? We zijn blij dat OMO onze school als pilot heeft aangewezen. Nu ga ik aan de slag met een verbeterplan per gebouw. Daarin geef ik aan welke stappen wij zelf kunnen zetten, maar we gaan ook zeker met de gemeente Oss en de provincie Noord Brabant in gesprek over wat zij voor ons kunnen betekenen.”

Het Maaslandcollege

Het Maaslandcollege bestaat uit drie gebouwen. Het oude gedeelte is afkomstig uit de periode 1955-1979. Daaraan is in 2004 nog een onderwijs gedeelte toegevoegd. In 2006 heeft de school ook een sportgebouw neergezet.

Om een goed advies op te kunnen stellen voor de verduurzaming van de gebouwen, heeft W/E adviseurs eerst met behulp van GPR Gebouw een analyse gemaakt van de huidige duurzaamheidsstatus van de gebouwen. Ook is een energiescan gemaakt.

De inzichten die op zijn gedaan uit de energiescan en de GPR analyse zijn gebruikt om te zoeken naar kansrijke oplossingen voor de verduurzaming van de gebouwen op het gebied van energie, circulariteit en gezondheid.

“Misschien beginnen we wel met het sportgebouw. Daar moet de verwarmingsketel vervangen worden. Dat is een goede kans om dat gebouw ook meteen gasloos te maken. Dat is toch een mooie verbeterstap als je weet dat heel Nederland aardgasvrij moet worden?”, vertelt Joost Oomen.

Verduurzamingsslag

In de komende tijd wordt ingezet op de verduurzaming van twee van de drie gebouwen. Het sportgebouw en het onderwijsgebouw afkomstig uit 2004 worden aangepakt. Het oude gedeelte is in een slechte staat. Nieuwbouw kan hier overwogen worden.

Geert-Jan van den Brand, werkte vanuit W/E adviseurs aan het project. “In februari gaan we de resultaten bespreken met leerlingen en leerkrachten. Naast een pilot bestaande bouw hebben we voor OMO ook een nieuwbouw-pilot uitgevoerd. We zullen de resultaten van de pilots ook presenteren aan de andere schooldirecties binnen OMO. Met GPR laten we graag zien hoe je energiebesparing, CO2-reductie combineert met andere belangrijke thema’s zoals circulariteit en gezondheid.”

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor gemeenten met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Hoe kom je tot een circulair schoolgebouw? Het ambitieweb biedt hulp
Een belangrijk hulpmiddel bij nieuwbouw of renovatie.
circulaire scholen, scholen verduurzamen