Hoe kom je tot een circulair schoolgebouw? Het ambitieweb biedt hulp

circulaire scholen, scholen verduurzamen
Opdrachtgever PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden
Rol van w/e adviseurs Ontwikkelen ambitieweb op inhoudelijk niveau
circulaire scholen, scholen verduurzamen

Een schoolgebouw moet aan een hoop eisen voldoen rondom energie en gezondheid. Bij bouw of renovatie staan die thema’s allemaal op de agenda. Hoe kan circulariteit in die plannen ook een rol spelen? W/E adviseurs ontwikkelde samen met de Buyer Group Circulaire Scholen van PIANOo een hulpmiddel om schoolbesturen, gemeenten en onderwijshuisvestingsadviseur handvatten te bieden om circulariteit een volwaardige plek te geven bij de bouw of renovatie van een schoolgebouw: het Ambitieweb Circulaire Scholen.

In de praktijk wordt de koppeling tussen energie, gezondheid en circulariteit nog niet vaak gemaakt. Monique Donker van de Buyer Group Circulaire Scholen vertelt hier het volgende over: “Omdat scholen en gemeenten die thema’s als energie en gezondheid al een plek hebben gegeven, leggen wij de verbinding voor ze, in de hoop dat circulariteit zo niet langer een add-on is.” Het Ambitieweb Circulaire Scholen laat zien dat alle thema’s met elkaar in verbinding staan en dat als ze niet aan elkaar gekoppeld worden, suboptimale oplossingen kunnen ontstaan.

Inzicht voor alle betrokken partijen

Het ambitieweb wordt een open source tool, opgezet vanuit Excel, zodat hij voor iedereen die bij de renovatie of nieuwbouw van een school is betrokken, beschikbaar is. Dat dit belangrijk is bleek uit de input die verkregen werd vanuit scholen, gemeenten en marktpartijen. Ruud van Vliet: “Het web helpt onderwijsbestuurders en gemeenten om zo’n uitvraag verder te concretiseren. Hiermee kun je de markt veel beter uitdagen en zelfs toetsen of ze voldoen aan de gestelde eisen en wensen. Zo kun je ook beter beoordelen welke partijen het beste aansluiten bij jouw vraag.’ Monique Donker: ‘Ook kan inzichtelijk worden gemaakt waar marktpartijen kansen zien, om ambities van scholen en gemeenten te versterken, door slimme oplossingen toe te passen. Het is daarmee een basis voor een dialoog met de markt.’

Lancering Ambitieweb Circulaire Scholen

In de komende maanden zal het ambitieweb een testfase ingaan. De tool wordt in de praktijk getest, zodat hij verder doorontwikkeld kan worden op basis van deze ervaringen. Monique Donker is nog op zoek naar testers: “Scholen of gemeenten die interesse hebben, kunnen deelnemen aan de testfase. Begin volgend jaar willen we de definitieve versie van het ambitieweb breed verspreiden. Dan kunnen alle scholen met bouw- of renovatieplannen ermee aan de slag”, aldus Monique Donker.

Test het Ambitieweb Circulaire Scholen door contact op te nemen met onze adviseur Ruud van Vliet.

De volledige versie van dit artikel werd eerder gepubliceerd op de website van IVVD.

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor gemeenten met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig