Hoe duurzaam zijn PVT-Warmtepompsystemen? W/E rekent het uit!

PV panelen
Opdrachtgever TNO
Rol van w/e adviseurs Berekenen milieu-impact van materiaalgebruik, energieprestatie en kosten en baten in vergelijking tot concurrerende technieken
PV panelen

De gebouwde omgeving moet duurzamer. Vanwege de beperkte ruimte in Nederland is de ontwikkeling van kostengunstige gebouwgeïntegreerde zonne-energieproducten wenselijk. Het doel van het PVT inSHaPe project, opgezet door TNO,  was om drie geïntegreerde PVT-warmtepompsystemen (PVT-WP) te ontwerpen, realiseren en valideren. Dit zijn hybride zonnepanelen die naast elektriciteit opwekken ook warmte onttrekken aan de omgeving. Die warmte dient als bron voor een warmtepomp. Adviseurs Jappe Goud en Erik Alsema berekenden voor het project de milieu-impact van het materiaalgebruik, energieprestatie (BENG) en kosten en baten van de PVT warmtepompen in vergelijking met concurrerende technieken.

PVT-warmtepompsystemen en milieu-impact

De milieu-impact van de gebruikte materialen zijn berekend aan de hand van de MPG methode. Nog niet alle data over deze materialen was beschikbaar in de Nationale Milieudatabase. Voor deze onderdelen is er op basis van andere beschikbare data een berekening gemaakt. Het gebruikte materiaal voor de PVT-warmtepompsystemen heeft een iets hogere of gelijke milieu-impact ten opzichte van een warmtepomp met een bodembron. Het grootste aandeel in de impact is afkomstig van de panelen. De DPG, de gecombineerde milieubelasting van materiaalgebruik en energiegebruik, is weer vergelijkbaar met of iets minder gunstig dan een warmtepomp met bodembron, maar 12-30% beter dan van een cv-ketel.

Nieuwbouwwoningen kunnen met PVT-WP makkelijk voldoen aan de BENG 2 en 3 eisen. Wil je daarnaast voldoen aan de eisen voor de energieprestatievergoeding (EPV) dan zijn er wel extra zonnepanelen nodig.

PVT-Warmtepompsystemen

Total Cost of Ownership

De totale eigendomskosten (TCO) zijn een financiële schatting die is bedoeld om kopers en eigenaren te helpen bij het bepalen van de totale kosten over de levensduur van een product of systeem. In het onderzoek is er gekeken naar de drie PVT-warmtepompsystemen ten opzichte van een warmtepomp met lucht, water of bodembron. Deze kosten liggen voor de drie systemen dicht bij elkaar. Het verschil over vijftien jaar ligt zelfs lager dan 10 procent. In vergelijking met een bestaande (goed geïsoleerde) woning met gasgestookte cv-ketel dalen de energiekosten fors bij toepassing van een PVT-WP. Vanwege de aanzienlijke investering is de TCO in 15 jaar ten opzichte van de cv-ketel niet gunstig. Op langere termijn worden de kosten wel gunstiger. Door standaardisatie en opschaling kan de investering in de toekomst lager worden. Dit geldt niet alleen voor de PVT-Warmtepompsystemen, maar ook voor andere soorten warmtepompen.

Voordelen

Het voordeel van een PVT-warmtepompsysteem ten opzichte van een lucht of water warmtepomp is dat de bron stil is, hij verborgen zit achter de zonnepanelen en dat vervanging ervan minder vaak nodig is. Een voordeel ten opzichte van een warmtepomp met een bodembron is dat de investering voor een PVT-WP installatie iets lager is en het energiegebruik iets hoger. Een ander voordeel is dat de bodemgesteldheid niet van belang is en dat er geen ruimte nodig is voor (het boren van) bodembronnen.

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor organisaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig