Esthetische inpassing van zonnepanelen

Opdrachtgever RVO en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Rol van w/e adviseurs Inventariseren knelpunten esthetische inpassing op bestaande daken en oplossingen in uit de bestaande markt.
Contactpersoon
Pieter Nuiten
senior adviseur

Esthetische inpassing van zonnepanelen

Bij plaatsing van zonnepanelen op bestaande daken wordt niet altijd nagedacht over de aanblik van het dak na installatie van de panelen. Daardoor zijn er in de praktijk diverse voorbeelden te vinden waar zonnepanelen het uiterlijk van het gebouw niet bepaald verfraaien. In opdracht van RvO en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft W/E adviseurs een inventarisatie gemaakt van de knelpunten voor esthetische inpassing van zonnepanelen op bestaande daken.

Lelijke voorbeelden dreigen toepassing zonnepanelen te ondergraven

Geconstateerd kan worden dat dit soort lelijke voorbeelden het draagvlak voor toepassing van zonne-energie in de bestaande bouw dreigt te ondergraven. Sommige woningeigenaren vinden zonne-energie “te lelijk om op hun dak te plaatsen”. Echter, met wat extra aandacht voor de esthetische inpassing kan al veel verbetering  bereikt worden.

Knelpunten in beeld gebracht

In opdracht van RvO en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft W/E adviseurs een inventarisatie gemaakt van de knelpunten voor esthetische inpassing op bestaande daken.  En er is gekeken naar de oplossingen die in de markt beschikbaar zijn. Het rapport biedt daarnaast praktische handvaten voor zowel woningeigenaren als installateurs om maatregelen voor een betere inpassing te bespreekbaar te maken.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft de bevindingen uit het rapport van W/E adviseurs voor consumenten vormgegeven op www.mooizon.nl.

Pieter Nuiten
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor organisaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig