partners

Partners

partners

Door kennisontwikkeling en kennisdeling wordt verduurzaming van de gebouwde omgeving aangejaagd en blijft het vakgebied zich ontwikkelen. Daarom is W/E adviseurs betrokken bij diverse kennis- en netwerkorganisaties.

Stichting W/E adviseurs ontwikkelt kennis en methodieken voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Deze kennis, methoden en methodieken creëren we samen met onze klanten, maar ook door co-creatie met partners in diverse sectoren. W/E adviseurs werkt onder andere samen met en/of is deel van onder andere de volgende organisaties en netwerken:

Platform CB ’23

Circulair Bouwen 2023 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. W/E adviseur is nauw betrokken en brengt haar kennis en ervaring in.

De Circulaire Bouweconomie

De Circulaire Bouweconomie is een samenwerking van overheid en markt. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie werkt in opdracht van het kabinet aan 100% circulair bouwen in 2050. W/E adviseurs is op verzoek van het transitieteam partner van De Circulaire Bouweconomie.

Platform31

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 neemt een onafhankelijke positie in tussen overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Ze verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire maatschappij en komt tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Nationaal Renovatie Platform

NRP is een onafhankelijk kennisnetwerk voor de volle breedte van de vastgoedsector. Het netwerk bestaat uit ruim 100 bedrijven en organisaties. De partners van NRP zijn koplopers die zich samen inzetten voor een duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door renovatie en transformatie.

Nationale Milieudatabase

De Nationale Milieudatabase is in het leven geroepen om een eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken in de Nederlandse context te kunnen maken. Deze database wordt beheerd door Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD). Deze onafhankelijke organisatie beheert en onderhoudt naast deze database ook de Bepalingsmethode. W/E adviseurs heeft zitting in de technisch-Inhoudelijke Commissie (TIC) van stichting NMD. De TIC herbergt de benodigde expertise op het gebied van LCA’s en/of MPG uit partijen uit de bouwkolom.

Stichting VGO

Het VGO-keurmerk garandeert dat onderhoudsbedrijven Resultaatgericht samenwerken in alle facetten beheersen. Het VGO-keurmerk is een hulpmiddel voor opdrachtgevers om goede bedrijven te selecteren zowel voor (planmatig) vastgoedonderhoud als voor investeringsopgaven zoals renovaties en verduurzamingsprojecten aan gebouwen en woningen. Het keur is multidisciplinair en sluit aan op de behoefte van opdrachtgevers om het gehele onderhoud geïntegreerd aan te besteden. Het VGO-keur is gebaseerd op de ‘Leidraad Resultaatgericht Samenwerken’.

NLingenieurs

Koninklijke NLingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. De Nederlandse ingenieursbranche, vertegenwoordigt in de Koninklijke NLingenieurs, heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. We richten ons op vier grote maatschappelijke thema’s waar de kennis en vaardigheden van ingenieursbureaus van doorslaggevend belang kunnen zijn Klimaatadaptatie, Energietransitie, Mobiliteit en Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving.

Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken

De Stichting Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken (LRS) is een netwerk van partijen in de vastgoedsector, die met elkaar samenwerken om het totale proces van ontwerp, bouw, onderhoud en beheer beter op elkaar af te stemmen. De Leercirkel bestaat uit opdrachtgevers zoals woningcorporaties, architecten, bouwtoeleveranciers, aannemers en installateurs, onderhoudsbedrijven en vastgoedbeheerders. Ook kennisinstellingen en overheden zijn in de Leercirkel vertegenwoordigd.

BTIC

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) is het vliegwiel voor bouw-, ontwerp-, en techniekinnovatie. Het bundelt innovatievragen vanuit de overheid, innovatiebehoeftes vanuit de markt en onderzoekstrajecten vanuit kennisinstellingen in publiek-private, meerjarige kennis- en innovatieprogramma’s.

Madaster

Het Madaster is de digitale bibliotheek van materialen. Stichting W/E adviseurs, de maker van GPR software, is partner van het Madaster en biedt als solution partner gebruikers van Madaster aan een berekening van de MilieuPrestatieGebouwen te laten uitvoeren op basis van de data aanwezig in Madaster. GPR profielen kunnen in Madaster worden ingegeven.