Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

W/E adviseurs werkt vanuit een gezamenlijke betrokkenheid aan een toekomstbestendige leefomgeving, waarin huidige en komende generaties comfortabel en gezond kunnen wonen, werken en recreëren.

Aan een toekomstbestendige leefomgeving werken kan alleen door ook te werken aan een nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Aan de beweging naar die nieuwe economie wil W/E adviseurs invulling geven. Niet alleen door organisaties te begeleiden bij verduurzaming van de gebouwde omgeving, maar ook door de principes van de nieuwe economie in de eigen bedrijfsvoering te verwerken. Bijvoorbeeld door onze huisvesting, materiaalgebruik en mobiliteitsplan te verduurzamen.

Omdat we die nieuwe economie zo snel mogelijk willen bereiken, moeten we die beweging zo groot mogelijk maken. Om de krachten te bundelen is W/E adviseurs deel van het koplopernetwerk van MVO Nederland.

In het Koplopernetwerk van MVO Nederland zitten de meest ambitieuze en gedreven organisaties in de nieuwe economie. Kartrekkers die zich onderscheiden door hun toekomstbestendige ambities, hun wil om sectoroverstijgend samen te werken en de ambitie om de spelregels voor de nieuwe economie te bepalen. Een select gezelschap dat de beweging in hun sector verder brengt.