Het nieuwe, duurzame gemeentehuis van Venlo

Venlo is Cradle2Cradle (C2C) koploper in Nederland én Europa. Het is dan ook geen verrassing dat deze gemeente de energietransitie aangrijpt om met circulariteit en klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Venlo wil een voorbeeld zijn met haar integrale benadering van de transitievisie warmte en schakelt W/E adviseurs en Atriensis voor ondersteuning. Wat kenmerkt de Venlose aanpak?

Integrale visie op duurzaamheid

De Limburgse gemeente gelooft dat de sleutel van de energietransitie ligt in het verbeteren van de omgevingskwaliteit.  ‘People’ en ‘pleasure’ staan in Venlo voorop. Een circulaire en klimaatadaptieve stad die geen CO2 meer uitstoot, dat is plek om met plezier te wonen!

De energietransitie biedt een kans om de stad tegelijkertijd klimaatbestendig te maken, vindt men in Venlo. Het wordt warmer en natter in Nederland, en dat is ook in Venlo te merken.

Venlo streeft meerdere doelen na in een integrale visie. Bij de wens om als stad CO₂-neutraal te worden is energie leidend. Tegelijkertijd zijn de twee pijlers van circulariteit en klimaatadaptatie in iedere stap vertegenwoordigd.

Een unieke samenwerking

Een integrale transitievisie vraagt expertise van verschillende disciplines. Gemeente Venlo nodigt het waterschap, netbeheerder Enexis en de Venlose corporaties uit aan tafel. Adviesbureau Atriensis adviseert het programmateam op het gebied van energie en warmte,  W/E adviseurs op het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie. De eerste versie van de transitievisie gebouwde omgeving wordt begin 2020 opgeleverd. De komende maanden gaat de gemeente Venlo in gesprek met bewoners om de plannen samen concreter te maken.

W/E adviseurs ondersteunt gemeenten

Gemeenten voeren de regie in de energietransitie en kunnen ook als opdrachtgever grote stappen zetten en hun voortrekkersrol waarmaken. W/E adviseurs helpt gemeenten goede data te verzamelen. Niet alleen over energie, maar ook over bijvoorbeeld materiaalstromen en klimaatrisico. Hiermee krijgen gemeenten zicht op hun mogelijkheden om integraal te werken aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

Heeft u interesse in een intergrale transitievisie? Neem contact op met senioradviseur Ruud van Vliet.