Potentieel duurzame warmte-opties huursector

Onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Pellet Stove burn pot

Vuurkorf van een pelletkachel

Ondanks de idee dat in Nederland misschien wel ‘de beste huurwoningen van de wereld’ staan, is er nog een wereld te winnen op het vlak van verduurzaming van de sociale woningvoorraad. Het behalen van bijvoorbeeld de energiebesparingsdoelstellingen in de gebouwde omgeving uit het Energieakkoord blijkt nog geen sinecure.

zonneboiler

Zonneboiler

Corporaties spelen met hun doelgroep, woningvoorraad, omvang en expertise hoe dan ook een belangrijke hoofdrol met voorbeeldfunctie in deze uitdaging. Parallel is vanuit de nieuwe woningwet de samenwerking met huurders en gemeenten, ook op het thema duurzaamheid, nog eens benadrukt.

In de complexe opgave waar corporaties samen met gemeenten, huurders, netbeheerders én ketenpartners voor staan zijn vele afwegingen te maken. Slopen of nieuw bouwen, isoleren of installaties vervangen, no-regret of Nul-op-de-Meter? Corporaties maken (nagenoeg) allemaal in 2018 op verzoek van Aedes ‘een routekaart naar CO2-neutraal’. De verduurzaming van de warmtevoorziening van woningen speelt hierin een belangrijke rol.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wil graag het potentieel van duurzame warmte-opties in de huursector onderzoeken en wil weten in welke mate deze opties kunnen bijdragen aan de gewenste versnelling van de verduurzamingsopgave op de korte én lange termijn. Het betreft in elk geval de opties warmtepompen, zonneboilers, biomassa- en pellet-kachels.

Kennisoverdracht en -verspreiding duurzame warmteopties

warmtepomp

Warmtepomp

Het gevraagde onderzoeksresultaat moet bijdragen aan de kennisoverdracht en -verspreiding van deze duurzame warmteopties en geeft inzicht in wat er nodig is om een bepaalde optie en uitvoeringsvariant kansrijk in te kunnen zetten in de huursector om de energietransitie (nu en op termijn) mogelijk te maken.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van de ‘versnellingstafel Decentrale individuele duurzame warmte, taskforce 2: huursector’. Zie ook: ‘Versnellingstafels duurzaam energie opwekken

RVO heeft W/E adviseurs uitgenodigd dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek vindt plaats in 2018 .

Vragenlijst

Interesse in de publicatie of bijeenkomst? Draag bij aan het onderzoek en vul hier de enquête in!