Gebruiksvriendelijk rekenmodel voor Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) van RVO ontwikkelt de Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving om de energieprestaties van warmte- en koudevoorzieningen inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. In opdracht van NEW maakte W/E een gebruikersvriendelijk model om met de Uniforme Maatlat berekeningen te maken. In dit model zijn kengetallen en rekenmethoden van EPN- en EPL-berekeningen verwerkt. Ook verzorgt W/E regelmatig in opdracht van RVO de Masterclass Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving voor consultants en energie-experts van grotere gemeenten of corporaties.

Met de Uniforme Maatlat is het mogelijk om diverse warmte- en koudevoorzieningen voor woningbouw te vergelijken op:

  • CO2-emissies
  • energiegebruik
  • bijdrage aan duurzame energie
  • alternatieve technieken voor de warmtevoorziening

Energievisies

Gemeenten, projectontwikkelaars, energiebedrijven en exploitanten kunnen in de opdrachtverlening eisen dat de aanpak uit de Uniforme Maatlat wordt toegepast, bijvoorbeeld bij het opstellen van energievisies. Adviesbureaus passen het toe bij het opstellen van energievisies voor woningbouwlocaties en overheden hanteren het als standaard bij subsidieaanvragen.

Meer informatie? Neem contact op met Pieter Nuiten.

Zie ook:  www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/nationaal-expertisecentrum-warmte/instrumenten/uniforme-maatlat-gebouwde-omgeving