Circulair bouwen kan tot 30 procent CO2-uitstoot besparen voor materialen

De Nederlandse overheid zet in op het aardgasvrij maken van wijken. Daarmee valt milieuwinst te halen in de vorm van CO2 reductie. Stel dat je woningen en wijken niet alleen aardgasvrij maakt, maar ook kiest voor circulair materiaalgebruik. Is er dan sprake van extra CO2 reductie en hoe groot kan die extra reductie zijn bij respectievelijk nieuwbouw en bestaande bouw?

Dit is, vrij vertaald, de onderzoeksvraag die W/E kreeg van het ministerie van BZK voor een verkennende studie. Daarbij is gekeken naar de renovatie van bestaande woningen en naar nieuwbouwwoningen die zijn gebouwd volgens de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Bovendien zijn zowel rijwoningen als appartementen onderzocht.

Circulair bouwen

Om te onderzoeken wat het effect van circulair materiaalgebruik zou kunnen zijn, is uitgegaan van de 5 circulaire strategieën die we elders hebben beschreven.

Voor deze verkennende studie is gekeken naar:

  • toepassing van biobased materialen (bijv. hout in houtskeletbouw of biobased isolatiemateriaal)
  • hergebruik van materialen die vrijkomen bij renovatie of sloop (bijv. hergebruik baksteen en beton)
  • verlenging van de levensduur van het gebouw, na renovatie.

Deze opties zijn verkend met behulp van het maatlatinstrument GPR Gebouw en de informatie die beschikbaar is in de Nationale Milieudatabase (voor bouwmaterialen).

Nieuwbouw biedt het meeste potentieel voor CO2-reductie door circulariteit

De grootste winst qua CO2-reductie door toepassing van circulair bouwen principes is te verwachten bij de nieuwbouw. Nieuwbouwwoningen mogen  sinds 1 juli 2018 alleen aardgasvrij worden opgeleverd. Bovendien moet nieuwbouw woningen vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de zogenaamde BENG eisen. Het gebouw moet “Bijna Energie Neutraal” zijn, dat wil zeggen het totale energieverbruik mag niet te hoog zijn (<50 kWh/m2/jr)  en dit verbruik moet voor tenminste 40% worden gedekt door duurzame energieopwekking op het gebouw. De W/E studie geeft aan dat er voor zulke nieuwbouw een duidelijk potentieel ligt voor CO2 reductie, gekoppeld aan de keuze voor circulaire materiaalinzet.

De beste optie is….

Volgens onze analyse lijkt de inzet van biobased materialen in de nieuwbouw de beste mogelijkheid tot CO2-reductie te bieden, met ca. 30%  reductie op de materiaal-gerelateerde CO2-emissie. De inzet van hergebruikte materialen lijkt minder op te leveren, maar dit ligt ook wel aan de beperkte beschikbaarheid van milieudata over zulke materialen. Bij renovatie van bestaande woningen is het potentieel voor CO2-reductie door circulair materiaalgebruik een stuk kleiner dan bij nieuwbouw, wellicht is een reductie mogelijk van 10-20% van de materiaal-gerelateerde emissie.

Het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.