Juletta Vruggink

adviseur mens en organisatie

Over Juletta

Wat is je specialisme bij W/E?

Ik ben een generalist en verbinder pur-sang. Strategische vraagstukken op het terrein van team- en organisatieontwikkeling, cultuurverandering en HR(D). Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Hierbij maak ik graag de vertaalslag van strategie naar praktijk, van denken naar doen. Met behoud van het goede zet ik samen met collega’s stappen vooruit om de organisatie verder tot bloei te brengen.

Wat is je visie op verduurzaming van de gebouwde omgeving?

De woonopgave is in Nederland zeer actueel. De klimaatcrisis waar we ons in bevinden maakt dat we daarbij écht een andere weg moeten inslaan. Verduurzaming van de gebouwde omgeving is dus elementair. Alle veranderingen en bewegingen tezamen kunnen een groot verschil maken voor de toekomst van de generaties na ons.

Waarom werk je voor W/E?

Werken vanuit een stichting die zich richt op het toekomstbestendig maken van onze leefomgeving. Wie wil dat nou niet? Een compacte organisatie, vol gedreven mensen waarin op transparante wijze wordt gehandeld en samengewerkt. Een organisatie die niet alleen oog heeft voor het heden, maar ook voor de toekomst. Want iedereen weet dat het anders moet; W/E laat zien hoe het anders kan!