Kwaliteitscoördinator GPR Software

Kwaliteitscoördinator GPR Software

Als kwaliteitscoördinator GPR Software (16 uur, Utrecht/Eindhoven) ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en toepassing van het kwaliteitsborgingssysteem van de GPR software.

Het toenemend belang dat wordt gehecht aan berekeningen met onze GPR Software schept verantwoordelijkheid en vraagt zorgvuldigheid. De gebruikers van GPR Software, variërend van ontwikkelaars en architecten tot en met de overheid vragen om een duidelijke en onafhankelijke vaststelling van de kwaliteit van het gebruik van de GPR Software. Een gedegen systeem van kwaliteitsborging van de software en het gebruik daarvan is daarvoor onontbeerlijk. Meer dan 100 GPR Experts en GPR Assessoren werken hiermee in hun dagelijkse praktijk.

Stichting W/E adviseurs zoekt voor de verdere professionalisering en toepassing van het bestaande kwaliteitsborgingssysteem een Kwaliteitscoördinator GPR Software. Hiervoor is een tijdsbesteding van 16 uur per week beschikbaar, verdeeld over minimaal 3 en bij voorkeur 4 dagen.

Kwaliteitscoördinator GPR Software

De rol van Kwaliteitscoördinator GPR Software is gevarieerd, van de ontwikkeling en het beheer van het kwaliteitsborgingssysteem tot en met het beschikbaar zijn als vraagbaak voor GPR Experts en Assessoren. Je hebt een achtergrond in kwaliteitsmanagement en weet hoe je een kwaliteitssysteem opzet. Je hebt affiniteit met duurzaam bouwen en bent in staat om inhoudelijke informatie vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en hierover duidelijk en eenduidig schriftelijk en mondeling te communiceren met gebruikers.
Je maakt deel uit van het GPR portfolioteam en onderhoudt korte lijntjes met de leden ervan. Je kan zelfstandig beslissingen nemen, knopen doorhakken en standpunten innemen die nodig zijn om de kwaliteit te handhaven. Je schroomt niet om intern en extern mensen aan te spreken als de kwaliteit in het geding is. Je bent in staat risico’s in te schatten, problemen vroegtijdig te signaleren en interventies te plaatsen. Je kan overstijgend denken en ziet kwaliteitsborging als integraal onderdeel van onze producten en proposities.

Optioneel is meewerken aan advisering een aanvullende rol.

We zien de volgende taken:

 • Verder professionaliseren, ontwikkelen en beheren van het kwaliteitsborgingssysteem van de GPR software (beleid, procedures, processen);
 • Centraal aanspreekpunt voor kwaliteitsborging GPR, zowel intern als extern;
 • Monitoren en evalueren van kwaliteitsborgingssysteem, zorgen voor een goede aansluiting daarvan op de externe omgeving (denk daarbij aan Wet Kwaliteitsborging, MIA-regeling, GRESB, etc.) zodat de GPR software autoriteit heeft en behoudt;
 • Aanreiken inhoudelijke relevante onderwerpen van kwaliteitszorg aan collega’s van marketing en communicatie, voor externe communicatie, nieuwsbrieven met updates, FAQ beheer en uitvoeringsplannen;
 • Sparringpartner van servicedesk, producteigenaren software, domeinexperts over de inhoudelijke kwaliteit en consistentie van de GPR Software;
 • Mee-ontwikkelen en -werken aan GPR cursussen;
 • Kwaliteitscontroles GPR Gebouw Experts en Assessoren organiseren en uitvoeren, actie ondernemen bij geconstateerde afwijkingen (uitvoering kwaliteitscontroles door senior adviseurs);
 • Mediator bij verschil van inzicht/interpretatie tussen GPR Gebouw Expert en Assessor. Heeft daarbij een adviserende rol;
 • Eindverantwoordelijke voor het GPR kwaliteitsborgingssysteem.

Wie wij zijn

Vanuit een gezamenlijke betrokkenheid werkt Stichting W/E adviseurs aan een toekomstbestendige leefomgeving, waarin huidige en komende generaties comfortabel en gezond kunnen wonen, werken en recreëren. W/E helpt de landelijke overheid, gemeenten, corporaties en vastgoedbeleggers bij het verduurzamen van gebouwen en gebieden.

W/E is onderscheidend door het meetbaar en bespreekbaar maken van duurzaamheid. W/E adviseurs is ook de maker van GPR software. Landelijk het meest gebruikte hulpmiddel om duurzaamheidsprestaties van gebouwen en gebieden meetbaar en bespreekbaar te maken. Ons motto: ‘moeilijke materie makkelijk maken’. W/E adviseurs is een stichting met grote mate van inspraak door en betrokkenheid van de medewerkers.

Wat wij bieden

Naast een boeiende functie als Kwaliteitscoördinator GPR Software en inspirerend werkveld, bieden wij:

 • Een inspirerende werkomgeving waarin je werkt aan een duurzame toekomst;
 • Een gedreven club met leuke, nuchtere en deskundige collega’s, een coöperatief organisatiemodel en heel korte lijnen;
 • Ruimte voor eigen initiatief en ondersteuning bij eigen ontwikkeling;
 • Een ca. 16-urige werkweek voor 1 jaar, met de intentie van vast contract als vervolg;
 • Een goed salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Kosteloos GPR cursussen volgen;
 • Een werkplek in het centrum van Utrecht en/of Eindhoven.

Solliciteren

Dat kan door vóór 30 juli a.s. een mail met motivatie en curriculum vitae te sturen naar Stichting W/E adviseurs: w-e@w-e.nl. Wil je liever eerst meer informatie? Bel dan met John Mak of Rogier Wolf op 030 – 6778777 of kijk op www.w-e.nl en op https://www.gprsoftware.nl