Woningstichting Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Artikel 20 nov 2023

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging: in 2050 moet de woningvoorraad volledig CO2-neutraal zijn. Woningstichting Ymere is al meer dan vijf jaar actief om inzicht te krijgen in de mate van integrale duurzaamheid van haar woningvoorraad én om haar projecten te verduurzamen. De corporatie stelde doelen en maakte daarbij gebruik van de GPR-methodiek. Stichting W/E adviseurs analyseerde de projectgegevens en gaf aan waar verbeterpotentie zit.

De resultaten lieten zien dat Ymere voor zowel nieuwbouw als renovatie een hogere GPR-score heeft dan het gemiddelde van de nationale GPR-benchmark. Voor een goed begrip en duiding van de resultaten vergeleek Ymere ook de resultaten van de woningvoorraad met de GPR-benchmark integrale duurzaamheid.

Integrale benadering duurzaamheid

Ymere is volop bezig met het verduurzamen van haar woningvoorraad en doet dat met een integrale benadering. Ze besteedt niet alleen aandacht aan energie, maar ook aan thema’s als milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Daarom liet Ymere de afgelopen jaren al veel projecten doorrekenen met de GPR-methodiek.

Ze omschrijft de verduurzamingsambitie als volgt: ‘De duurzame stad vraagt om woningen die veilig, duurzaam en van voldoende kwaliteit zijn. Het meest duurzame dat we kunnen doen, is goed zorgen voor (en hergebruiken van) wat we al hebben. We verduurzamen meer woningen en we verhogen de investeringen in ons bestaand bezit, zodat wij echt bijdragen aan een samenleving die in 2050 volledig CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig is.” (Samen thuis strategie 2022+, Ymere). Deze ambitie is concreet en meetbaar gemaakt in het Programma van Eisen (PvE).

Het project “De Goudvink” liet Ymere bouwen met behulp van de GPR-methodiek.

Rijkdom aan data

Om duurzaamheid concreet en meetbaar te maken, startte Ymere in 2016 met het opstellen van GPR Gebouw-berekeningen van haar renovatie-, en nieuwbouwprojecten. Het consequent laten uitvoeren van GPR-berekeningen maakt dat Ymere nu veel data en daarmee informatie heeft over de duurzame kwaliteit van haar renovatie-, en nieuwbouwprojecten. De berekeningen geven inzicht in de integrale duurzaamheid van een gebouw, aan de hand van vijf subthema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Voor de analyse werden de GPR-berekeningen van 26 nieuwbouw- en 14 renovatieprojecten gebruikt. Hiermee werden de gestelde doelen getoetst, zoals eerder vastgesteld in het PvE, die vervolgens werden vergeleken met de GPR-benchmark integrale duurzaamheid. Het gevolg? Inzicht in hoe de scores van Ymere zich verhouden tot het gemiddelde.

Analyse GPR-benchmark integrale duurzaamheid

In de analyse vergeleek W/E adviseurs de uitkomsten bij Ymere met een grote dataset: de GPR-benchmark. De resultaten bevestigen dat Ymere al belangrijke stappen heeft gezet om haar voorraad te verduurzamen: de gemiddelde GPR-resultaten voor nieuwbouw én renovatie liggen hoger dan de Nederlandse GPR-benchmark. De GPR-benchmark integrale duurzaamheid voor woningen bestaat inmiddels uit ongeveer 750 renovatie- en 500 nieuwbouwprojecten en geeft een overzicht van de duurzame kwaliteit van recent uitgevoerde projecten in Nederland.

De GPR-benchmark is afgeleid uit een omvangrijke dataset van GPR (deel)scores. De grafieken tonen de gemiddelden uit de 5 deelscores (energie, milieukwaliteit, gezondheid, gebruiks- en toekomstwaarde) van bestaande en nieuwbouw.

Reflectie en optimalisatie

Met behulp van de GPR-scores was reflectie over gestelde ambities en doelen uit het PvE mogelijk. De resultaten van de GPR-scores gaven op een eenvoudige manier weer hoe specifieke thema’s uit het PvE van Ymere scoorden. Hierdoor kreeg Ymere inzicht in hoeverre zij voldoet aan haar gestelde ambities en doelen, evenals inzicht in de mate van duurzaamheid van haar renovatie- en nieuwbouwprojecten in vergelijking met de GPR-benchmark.

Peter Maulus, kwaliteitsmanager bij Ymere: “Het uitvoeren van de GPR-analyse geeft ons goed inzicht in hoe onze projecten scoren op duurzaamheid in verhouding tot de benchmark. GPR 4.4 helpt ons daarnaast om toekomstige duurzame ambities te stellen.” Heleen Geerts, adviseur duurzaam bouwen bij Stichting W/E adviseurs, vult aan: “Deze analyse helpt Ymere om hun ‘blinde vlek’ te verkleinen en concrete stappen te zetten om de duurzame kwaliteit van haar projecten nog verder te verbeteren.” Ze tipt het gebruikmaken van kwaliteitsborging: “Dit zorgt ervoor dat je bijdraagt aan de kwaliteit van de invoer en aan het behalen van de gestelde ambities.”

MPG en Paris Proof

Om de duurzaamheid van projecten te verhogen en om ervoor te zorgen dat Ymere haar duurzaamheidsambities (blijft) halen, zijn optimalisaties in beeld gebracht. Tevens zijn mogelijkheden besproken voor het implementeren van actuele ontwikkelingen, zoals BENG, MPG < 0,5, Paris Proof, circulair bouwen, circulaire materialen, hergebruikspotentie en adaptief vermogen. Al deze onderwerpen maak je inzichtelijk met GPR 4.4.

De 5 circulaire strategieën van W/E adviseurs, om circulariteit in projecten te optimaliseren.

De reflectie op de gestelde doelen uit het PvE laat Ymere inzicht krijgen in de mate van duurzaamheid. Ook weet ze nu hoe de woningvoorraad zich verhoudt tot het nationale gemiddelde. Dat betekent dat de corporatie pragmatisch en doelgericht verder kan verduurzamen en stappen uit kan stippelen om in 2050 volledig duurzaam en CO2-neutraal te zijn.

Wil je meer informatie over het duurzaam in kaart laten brengen van portfolio’s en het vergelijken met de brede duurzaamheid GPR-benchmark? Neem dan contact op met Heleen Geerts of Elianne Niyongabo-Paulussen, adviseurs duurzaam bouwen bij Stichting W/E adviseurs.