W/E adviseurs groot voorstander van groen herstel

Opiniestuk 23 jun 2020

Onderzoeks- en adviesbureau Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen is deel van een brede coalitie van bedrijven die het Green Recovery Statement heeft ondertekend.

Het statement is een dringende oproep aan en ter ondersteuning van de Nederlandse overheid om duurzaamheid en inclusiviteit als uitgangspunt te nemen voor de herstelplannen in Nederland en Europa. Uit overleg met verschillende ministeries is gebleken dat een dergelijke statement gericht aan de Nederlandse overheid van grote waarde is. Juist nu met het oog op bespreking van de EU Green Deal / Green Recovery in de Europese Raad. Dit initiatief is vergelijkbaar met het statement van het bedrijfsleven in Duitsland.

Ir. John Mak, directeur-bestuurder van Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen zegt hierover:

“Uit de grond van mijn hart hoop ik dat de coronacrisis, anders dan de bankencrisis van 10 jaar geleden, tot een daadwerkelijke verandering leidt in het gedrag van ons allen. De noodzaak om juist nu te investeren in verduurzaming lijkt breed erkend te worden, de vraag is of we dat ook in acties omzetten of toch weer terugvallen in oude patronen?”. 

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) – 8 multinationals onder leiding van Jan Peter Balkenende – is daarom dit initiatief gestart met als doel een zo breed mogelijke coalitie van bedrijven achter dit statement te scharen. MVO Nederland omarmt dit initiatief en werkt hierin samen met DSGC, NVB, Global Compact Nederland en SDG Nederland. Stichting W/E adviseurs is lid van het koplopers netwerk van MVO Nederland.

Ruim 250 bedrijven hebben de verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, waarin zij pleiten duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is de verklaring op 19 juni overhandigd aan minister Kaag. U kunt het volledige Green Recovery Statement hier downloaden.

Met deze steun van W/E adviseurs kan dit één van die belangrijke momenten worden waarop we niet blijven hangen in de oude economie, maar een essentiële stap voorwaarts zetten richting de nieuwe economie.