W/E adviseurs

Rekensheet afwijkende MPG-eis voor combinatiegebouwen, kleine gebouwen en niet-compacte kantoren

Nieuwsbericht 25 jun 2024
W/E adviseurs

De MPG-eis wordt aangescherpt, voornemens per 1 juli 2025. Voor kleine woningen en voor niet-compacte kantoren zou de voorgenomen aanscherping onevenredig scherp worden. Voor die situaties kent het Bbl een ‘afwijkende milieuprestatie’. Het gaat om grondgebonden woningen kleiner dan 80 m2, appartementen kleiner dan 60 m2 en kantoren die liggen in een niet-compact gebouw (verhouding schiloppervlakte/gebruiksoppervlakte > 2,5. De afwijkende MPG-eis voor kleine woningen en kantoren die in een niet-compact gebouw liggen houdt in dat er extra ‘MPG-budget’ beschikbaar komt. De eis wordt dus iets ruimer. 

Oppervlakte-gewogen MPG-eis op gebouwniveau

Voor combinatiegebouwen (gebouwen met meer dan één gebruiksfunctie) wordt de MPG-eis op gebouwniveau bepaald door weging van de eisen per aanwezige gebruiksfunctie naar de gebruiksoppervlakte van die functies. Hieruit volgt de oppervlakte-gewogen MPG-eis op gebouwniveau. 

De invoer van de rekensheet.  

Oefen rekensheet afwijkende MPG-eis

W/E adviseurs heeft een rekensheet ontwikkeld om bovenstaande eisen op een eenvoudige manier uit te rekenen en biedt deze kosteloos beschikbaar aan marktpartijen om hier alvast ervaring mee op te doen. Uiteraard is de rekensheet nog niet te gebruiken voor de aanvraag omgevingsvergunning. Dat kan pas vanaf het moment dat de nieuwe wetgeving van kracht is. Met de rekensheet kan de gewogen eis van een combinatiegebouw, de afwijkende milieuprestatie van kleine gebouwen en niet-compacte kantoren en een combinatie van die twee worden uitgerekend. In totaal kunnen tot 100 verschillende gebruiksfuncties worden ingevoerd. De gebruiker kan daarbij zelf bepalen hoe gemeenschappelijke ruimtes worden toebedeeld. 

Download hier de rekensheet.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de rekensheet? Neem dan contact op met onze GPR servicedesk via info@gprsoftware.nl of bel naar 030 677 87 70.