De Verwondering GPR

W/E betrokken bij rapport Circulariteit in ISSO-Referentiedetails.

Rapport 24 mrt 2022
De Verwondering GPR

De landen in Europa hebben onlangs besloten dat zij in 2050 een volledig circulaire Europese economie willen hebben. Voor de bouw betekent dit dat alle bouwstoffen die uit gebouwen komen, weer volledig als grondstof te gebruiken of hergebruiken moeten zijn. Dit was voor ons aanleiding om te verkennen hoe toekomstig hergebruik inzichtelijk is te maken in de ISSO-Referentiedetails. Het rapport over die verkenning is nu beschikbaar.

We zijn deze verkenning in 2021 gestart. Dat onderzoek is gebundeld in het rapport ‘Circulariteit in ISSO-Referentiedetails’ – ISSO-Referentiedetails als tool voor inzicht in demontagemogelijkheden voor toekomstig hergebruik. Het rapport is nu beschikbaar in ISSO Open.

Losmaakbaarheid in kleurcodering
“We hebben bij zo’n dertig referentiedetails de losmaakbaarheid, ook demontagemogelijkheid genoemd, van producten weergegeven”, vertelt Noortje Alders, senior Technisch Specialist bij ISSO. “Per element en per verbinding is aangegeven hoe losmaakbaar ze zijn. We hebben daarvoor een kleurcodering toegepast, waarbij groen het best losmaakbaar is en paars het slechtst. Zo is in één oogopslag te zien in hoeverre de verschillende elementen in een verbinding beschadigd zouden zijn na eventuele sloop, en of ze nog geschikt zouden zijn voor hergebruik. In het rapport staat meer over de bepalingsmethode die we hebben toegepast om de losmaakbaarheid te berekenen. Die is gebaseerd op de methode die duurzaamheidsadviesbureau Alba Concepts ontwikkelde met DGBC en W/E adviseurs in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Transitieagenda.

Feedback welkom
Iedereen met een ISSO-profiel kan het rapport ‘Circulariteit in referentiedetails’ gratis raadplegen via open.isso.nl. “We ontvangen graag feedback op dit rapport, om te weten of gebruikers hiermee uit de voeten kunnen”, zegt Noortje Alders.

Bekijk het rapport ‘Circulariteit in ISSO-Referentiedetails’ hier in ISSO Open.