losmaakbaarheid

Losmaakbaarheid nu in bestaande duurzaamheidsinstrumenten GPR Gebouw en BREEAM-NL

Nieuwsbericht 20 jan 2023
losmaakbaarheid

Meetmethode losmaakbaarheid geïntroduceerd 

Met publicatie van het rapport ‘Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0’ is een uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid in de bouw geïntroduceerd. Hierin wordt ook beschreven hoe deze kan worden beoordeeld. De meetmethode is nu ook opgenomen in de duurzaamheidsinstrumenten GPR Gebouw en BREEAM-NL. Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen heeft als ontwikkelaar van GPR Gebouw een bijbehorende rekentool, die onderdeel is van de GPR Rekenhulpmiddelen suite. Deze is ook als losstaande tool gereed. Deze losstaande versie wordt ook via BREEAM verspreid. 

 

Meetmethode aangesloten op MPG 

In de meetmethode zijn de definities, randvoorwaarden en uitgangspunten voor het bepalen van de losmaakbaarheidsindex uitgelegd. De scope van de meetmethode is aangepast. Er wordt nu volledig aangesloten op de meetmethode voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

 

MIA/VAMIL 

BREEAM-NL en GPR Gebouw zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland erkende duurzame bouw maatlatmethodieken. Hierdoor kunnen GPR Gebouw en BREEAM-NL worden gebruikt bij behalen van belastingvoordeel onder de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).  

 

Losmaakbaarheid en GPR Gebouw, BREEAM-NL en NMD 

De losmaakbaarheidsindex is sinds 2020 als credit opgenomen in de nieuwe Beoordelingsrichtlijn voor BREEAM-NL Nieuwbouw. Rudy van der Helm, DGBC, beschrijft dat naast de technische eisen van de verbindingen ook een bestek wordt gevraagd over de wijze waarop elementen en producten weer losmaakbaar zijn. De meetmethodiek is ook toepasbaar in GPR Gebouw. David Anink, W/E Adviseurs, schetst routes voor de korte en lange termijn. Daarbij beschouwt hij losmaakbaarheid als een randvoorwaarde. “Losmaakbaarheid krijgt pas echt waarde in combinatie met andere factoren, zoals hergebruikspotentie, hoogwaardige recycling en adaptiviteit.” Jan Willem Groot, NMD, ziet ook kansen om de meetmethodiek toe te passen op bestaande instrumenten. “Losmaakbaarheid kan als optie worden meegenomen in het verwerkingsscenario einde leven binnen MPG. Op de lange termijn zie ik potentie in het koppelen van een initiële restwaarde aan de losmaakbaarheidsindex.”. 

 

Losmaakbaarheid basis circulaire bouwprincipes 

De praktijkervaring leert dat losmaakbaarheid aan de basis staat van diverse circulaire bouwprincipes. Denk aan hoogwaardig hergebruik van bouwproducten, adaptief bouwen, circulair beheer- en onderhoud en het mogelijk toepassen van circulaire verdienmodellen. Je moet de meetmethode altijd in relatie tot andere circulaire principes toepassen. Wij doen een oproep om praktijkervaring met elkaar te delen en zo praktijk en theorie over losmaakbaar bouwen nog verder te stimuleren. 

Losmaakbaarheid past in Transitieagenda Circulaire Bouweconomie  

Vincent Gruis, TU Delft en Voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie, geeft aan dat losmaakbaarheid goed past in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. “We zien dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers behoefte hebben aan duidelijkheid over de mate van circulariteit en losmaakbaarheid van een gebouw. Meten is een eerste belangrijke stap om dat inzichtelijk te maken. Met de meetmethode voor losmaakbaarheid stimuleren we de kant van vraag en aanbod. Het helpt opdrachtgevers om circulair uit te vragen en opdrachtnemers om hun eigen producten te beoordelen.”. 

Download hier het rapport 

 

Vrucht van samenwerking 

W/E adviseurs heeft in samenwerking met Alba Concepts, Dutch Green Building Council, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie de meetmethode ontwikkeld en getoetst.