MPG aanscherping

Komt er versneld een aanscherping van de MPG eis?

Nieuwsbericht 09 dec 2021
MPG aanscherping

Op de planning staat een geleidelijke aanscherping van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) eis naar 0.5 in 2030. Demissionair minister Ollongren wil verkennen of een versnelde aanscherping van de MPG eis in het Bouwebesluit mogelijk is.

Het Bouwbesluit vereist al jaren een milieuprestatieberekening (MPG) bij de vergunningsaanvraag voor de woon- of kantoorgebouwen. Een aantal jaar geleden is daar ook een eis van 1.0 aangekoppeld. Deze eis is in juli van dit jaar voor de functie wonen aangescherpt van naar 0.8. Omdat ook deze eis over te eenvoudig haalbaar blijkt, gaat er nauwelijks een impuls uit naar een meer duurzame nieuwbouw. Net voor indiening laat men nog even snel een berekening maken, waarop niet of nauwelijks wordt getoetst. De MPG komt op deze wijze niet op het netvlies van de bouwpraktijk. De koplopers in de markt roepen om een duidelijke stip op de horizon om hun investeringen rond te krijgen.

Bovenstaande signalen zijn bij de overheid doorgedrongen. In beleidstukken wordt gesproken over een geleidelijke aanscherping naar 0.5 in 2030. Wel dringt de markt aan op meer urgentie. Op daaraan gerelateerde kamervragen, heeft de demissionair minister geantwoord dat samen met deskundigen en marktpartijen bekijken of een halvering van de Milieuprestatie gebouwen al in 2025 mogelijk is. Er wordt ook gekeken of er een MPG-eis voor grotere renovatieopgaven kan worden gehanteerd. Uiteindelijke beslissing hierover ligt bij het volgende kabinet.

Meer dan een eis uit het bouwbesluit

Alhoewel een aanscherping van de MPG-eis van groot belang is voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, is het MPG getal ook op een andere manier waardevol. De MPG kan als hulpmiddel ingezet worden bij planprocessen met écht duurzame ambities. De MPG biedt kwantitatief inzicht in complexe vraagstukken, waarbij de optimale aanpak van veel variabelen afhankelijk is. Met dit inzicht kunnen er goed onderbouwde keuzes worden gemaakt voor een duurzame aanpak. In de afgelopen periode is een aantal stappen gezet, waardoor de toepasbaarheid van de MPG is toegenomen. Inmiddels is er een methodisch geheel beschikbaar, voor zowel nieuwbouwplannen als bij de duurzame aanpak van bestaande gebouwen. In het gebruik van de MPG is de relatie met energie een complicerende factor, waarvoor de MPG+ (eerder aangeduid met DuurzaamheidPrestatie Gebouw) een oplossing biedt.

Lees hier meer over de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).