MPG materialenpaspoort, materiaalstromen

MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

Artikel 29 jul 2021
MPG materialenpaspoort, materiaalstromen

Bij de MPG denkt men al snel aan de verplichte toets voor nieuwbouw. De rekenmethode heeft echter veel meer te bieden.

MPG: meer dan een eis uit het bouwbesluit

Bij de MilieuPrestatie Gebouwen denkt men al snel aan de verplichte toets voor nieuwbouw. De rekenmethode heeft echter veel meer te bieden. Nieuwe aanvullingen op de methode hebben geleid tot een ‘toolbox’ die kan helpen met het realiseren van duurzame ambities: een handig hulpmiddel dat zich niet alleen richt op nieuwbouw, maar die ook van waarde is voor de bestaande bouw.

Goed onderbouwde keuzes maken

De MPG kan als hulpmiddel ingezet worden bij planprocessen met écht duurzame ambities. De MPG biedt kwantitatief inzicht in complexe vraagstukken, waarbij de optimale aanpak van veel variabelen afhankelijk is. Met dit inzicht kunnen er goed onderbouwde keuzes worden gemaakt voor een duurzame aanpak. In de afgelopen periode is een aantal stappen gezet, waardoor de toepasbaarheid van de MPG is toegenomen. Inmiddels is er een methodisch geheel beschikbaar, voor zowel nieuwbouwplannen als bij de duurzame aanpak van bestaande gebouwen. In het gebruik van de MPG is de relatie met energie een complicerende factor, waarvoor de MPG+ (eerder aangeduid met DuurzaamheidPrestatie Gebouw) een oplossing biedt.

MPG ook geschikt voor bestaande bouw

De MPG, en de daaraan gekoppelde regelgeving, was voorheen gericht op nieuwbouw. Dit terwijl de opgave van verduurzaming van de bestaande bouw veel groter is. We staan voor een gigantische energietransitie, waarbij een groot deel van het vastgoed grondig aangepakt moet worden. Eind 2020 is de MPG geschikt gemaakt voor het in beeld brengen van de consequenties van aanpakscenario’s bij verbouw, renovatie en transformatie. Hiertoe heeft W/E adviseurs een addendum op de MPG-bepalingsmethode voor nieuwbouw opgesteld.

Meenemen van circulariteit in duurzame planvorming

Bij duurzame planvorming is circulariteit een belangrijk aandachtspunt. Circulariteit vormt daarbij geen doel op zich, maar is wel een belangrijk middel om het opraken van voorraden (grondstoffen, maar ook schoon water, lucht en bodem) tegen te gaan. De toepassing van circulaire strategieën wordt steeds beter in de MPG gewaardeerd.