W/E adviseurs

GPR Gebouw ook in 2024 weer te gebruiken voor belastingvoordeel

Nieuwsbericht 26 jan 2024
W/E adviseurs

De Milieu-Investeringsaftrek (MIA) stimuleert ondernemers te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en het realiseren van duurzame gebouwen. Ieder jaar wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Milieulijst gepubliceerd, bestaande uit een groot aantal milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Bij het investeren in deze activiteiten kunnen ondernemers een deel van de kosten verrekenen met de vennootschapsbelasting.

De MIA-regeling kent onderdelen voor circulair en (zeer)duurzaam nieuwbouwen en renoveren met GPR als bewijsmiddel. Het fiscaal voordeel is:

Een fiscaal voordeel van 45% levert netto ongeveer 10% voordeel op van de bouwkosten. Lees meer op de website van RVO.

Infographic Gebouwde Omgeving. Bron: RVO.

MIA Circulaire utiliteitsgebouw (G6100) en circulaire woningen (G6102)

Ook in 2024 is een fiscaal voordeel van 45% mogelijk door gebruik te maken van MIA Circulair, code G6100 voor circulair utiliteitsgebouw en code G6102 voor circulaire woningen. Bij investeringen in circulaire utiliteitsgebouwen, industriegebouwen of huurwoningen komen alle bouwkosten in aanmerking voor MIA Circulair Bouwen. De volgende voorwaarden zijn verbonden aan circulaire woningen:

 1. de tijdens het bouwproject toegepaste materialen op volumebasis ten minste bestaan uit:
  50% hernieuwbare grondstoffen, of
  b. 25% hergebruikte bouwproducten, of
  c. 50% demontabele bouwproducten.
 2. Al het aangeschafte hout dat verwerkt wordt, voldoet aan de eisen voor duurzaam hout zoals gesteld door het Timber Procurement Assessment Committee.
 3. Uit de berekening van de milieuprestatie (MPG) blijkt dat bij nieuwbouw de milieuprestatie voor:
  grondgebonden woningen met Ag ≤ 90 m² ≤ € 0,40 per m² bvo/jaar is,
  b. grondgebonden woningen met Ag > 90 m² ≤ € 0,38 per m² bvo/jaar is,
  c. een woongebouw met een gemiddeld gebruiksoppervlak Ag per wooneenheid ≤ 55 m² ten hoogste € 0,50 per m² bvo per jaar is, en
  d. een woongebouw met een gemiddeld gebruiksoppervlak Ag per wooneenheid > 55 m² ten hoogste € 0,40 per m² bvo per jaar is.
  In geval van renovatie worden bovenstaande MPG-eisen verhoogd met € 0,1 m² per jaar.
 4. Gedurende de gehele levensduur van het gebouw dient er een actuele rapportage of dataset beschikbaar te zijn van alle elementen en componenten van het gebouw.
 5. Voor een nieuw gebouw geldt dat het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2) ten minste 10% lager is dan vereist op grond van het Bouwbesluit 2012.
  Voor een gerenoveerd gebouw(deel) geldt dat het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2) ten minste 20% lager is dan voor de ingreep.

 

Voor utiliteitsgebouwen zijn de eisen vergelijkbaar geformuleerd met andere prestatie-eisen op de bovenstaande punten 3 en 5.

MIA Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw (E 6121)

Voorwaarden
De volgende voorwaarden gelden:

 1. Al het aangeschafte hout dat verwerkt wordt, voldoet aan de eisen zoals gesteld door het Timber Procurement Assessment Committee.
 2. een gerenoveerd gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.4 Bestaande Bouw met een score van ten minste 7,0 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit, Toekomstwaarde en Proceskwaliteit, wat blijkt uit een rapportage van de GPR Gebouw berekening, die uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening.
 3. een nieuw of ingrijpend gerenoveerd gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.4 met een score van ten minste 8,0 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit, Toekomstwaarde en Proceskwaliteit, wat blijkt uit rapportage van de GPR Gebouw berekening, die uiterlijk binnen drie maanden na de meldingsdatum is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening.
 4. voor een nieuw utiliteitsgebouw geldt dat het primair fossiel energiegebruik, in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2), ten minste 10% lager is dan vereist op grond van het Bouwbesluit 2012.
 5. voor een gerenoveerd gebouw geldt dat het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2) ten minste 20% lager is dan voor de ingreep.

De investering in het utiliteitsgebouw zonder industriefunctie komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in
aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:
≤ 1.000 m² bvo € 1.400/m² bvo
> 1.000 m² bvo € 800/m² bvo.

MIA Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw (G6120)

Voorwaarden
De volgende voorwaarden gelden:

 1. Al het aangeschafte hout dat verwerkt wordt, voldoet aan de eisen zoals gesteld door het Timber Procurement Assessment Committee.
 2. een gerenoveerd gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.4 Bestaande Bouw met een score van ten minste 7,5 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit, Toekomstwaarde en Proceskwaliteit. Deze score is aangetoond in een rapportage van de GPR Gebouw berekening, die uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening.
 3. een nieuw of ingrijpend gerenoveerd gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.4 met een score van ten minste 8,5 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit, Toekomstwaarde en Proceskwaliteit. Deze score is aangetoond in een rapportage van de GPR Gebouw berekening, die uiterlijk binnen drie maanden na de meldingsdatum is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening.
 4. voor een nieuw utiliteitsgebouw geldt dat het primair fossiel energiegebruik, in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2), ten minste 10% lager is dan vereist op grond van het Bouwbesluit 2012.
 5. voor een gerenoveerd gebouw geldt dat het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2) ten minste 20% lager is dan voor de ingreep.

De investering in het utiliteitsgebouw zonder industriefunctie komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in
aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:
≤ 1.000 m² bvo € 1.400/m² bvo
> 1.000 m² bvo € 800/m² bvo.

De resultaten van de MIA-regeling in 2022. Bron: RVO. 

Heb je vragen of wil je meer weten over het gebruik van GPR Gebouw voor de MIA-regeling? Neem dan contact op met Gerben Schuurman of Elianne Niyongabo-Paulussen, senior adviseurs bij Stichting W/E adviseurs.