CO₂ monitoren

CO₂ monitoren, hoe doe je dat?

Artikel 16 dec 2020
CO₂ monitoren

Corporaties dragen hun steentje bij aan de klimaatopgave om in 2050  CO₂ neutraal te worden. Maar hoe weet je nou of je op de goede weg zit en de euro’s voor verduurzaming goed uitgeeft? De ene CO₂ is de andere niet, zo blijkt in de praktijk. Wil je hierop kunnen sturen, dan is het maken van keuzes in afbakening en grondslagen onvermijdelijk.

Cirkel van invloed

Tot waar reikt ‘de cirkel van invloed’ van een corporatie? De eigen organisatie en de vastgoedvoorraad zijn binnen boord, de klant en energieleveranciers daarentegen al meer op afstand. Aedes sorteert niet voor niets voor op het meten van ‘de standaard’ warmtevraag van het vastgoed als maatstaf. Ondertussen wijzigt de normering van EPG naar NTA 8800. En op de achtergrond koersen landelijke CO2-kengetallen van de energie-industrie naar vergroening!

Wat neem je wel en niet mee?

Het aanbod van data omtrent dit onderwerp is divers. Zo zijn er meestal woningkenmerken volgens de EPG-norm, werkelijke energieverbruiken via de netbeheerder en facturen van energieleveranciers voorhanden. Daarnaast bestaan er een heleboel factoren die invloed hebben op de CO₂ uitstoot, zoals bewonersgedrag, de samenstelling van een huishouden en de opwek en terug levering van duurzame energie. Over welke periode beschouwen we de totale CO2-emissie en vinden we salderen van CO2 over die periode toelaatbaar? En vaak nog niet in beeld, maar steeds relevanter wordt de CO2-impact van het materiaalgebruik bij alle (ver)bouwactiviteiten.

Menukaart geeft helderheid voor CO₂ monitoren

W/E ontwikkelde samen met klanten een menukaart waarmee corporaties een bewuste keuze kunnen maken over hoe ze de CO2-monitoring inrichten. We gaan uit van beschikbare data of vullen deze waar mogelijk aan met kengetallen, zoals de CO2-emissie door materiaalgebruik. Dankzij de modulaire opbouw is het meetbaar en bespreekbaar maken voor verschillende doeleinden mogelijk. Lees hier hoe we samen met de Alliantie werken aan CO₂ monitoren en forecasten.

Heb je ook interesse in deze menukaart of wil je graag meer informatie? Neem dan contact met ons op.