Huurders, corporaties en gemeenten gaan CO2-neutraal met ‘Lokale Routekaart’

W/E heeft samen met de Woonbond, VNG, RVO, VGV&D  en Aedes de ‘Lokale Routekaart naar CO2–neutraal’ ontwikkeld. Daarmee kunnen corporaties, gemeenten en huurders gezamenlijk een lokale routekaart maken naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Het hulpmiddel brengt de verschillende partijen én de lokale energiestrategieën letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Gezamenlijk verkennend komen de benodigde maatregelen en investeringskosten voor een CO2-neutrale woningvoorraad in beeld.

Volwaardige gesprekspartner

Met de Lokale Routekaart naar CO2-neutraal krijgen nu ook huurders overzicht en inzicht in de duurzaamheidsscenario’s van corporaties én de energiestrategieën van gemeenten. Hiermee worden huurders een volwaardige gesprekspartner in het driehoeksoverleg met corporaties en gemeenten. De Woonbond initieerde dit project en is getraind voor de inzet van de lokale routekaart en ondersteunt lokale huurdervertegenwoordigers hierbij.

Lokale Routekaart naar CO2–neutraal

De Lokale Routekaart is reeds in de praktijk getoetst, onder meer bij de woningcorporaties Actium in Assen en Antares in gemeente Peel en Maas. De Lokale Routekaart is flexibel ingericht en voorbereid op het maken van lokaal maatwerk, ongeacht de beschikbaarheid van gegevens, keuze van het schaalniveau en mate van detail.

CO2-convergentie

Centraal in de Lokale Routekaart  staat het stapsgewijs naar elkaar toe bewegen van enerzijds de afnemende vraag naar energie en anderzijds de toenemende duurzame opwekking van de restvraag aan energie, dat tezamen leidt tot CO2 -neutraliteit. W/E adviseurs introduceert hiervoor het begrip  CO2-convergentie. Hoe meer informatie en details beschikbaar zijn, hoe beter de CO2-convergentie in beeld kan worden gebracht.

CO2-convergentiegrafiek

CO2-convergentiegrafiek

Achtergrond

RVO, opdrachtgever van dit project, ondersteunt de VNG, Aedes en de Woonbond bij de uitvoering van het landelijk convenant energiebesparing in de huursector en het Energie akkoord. Nu 2020 snel nadert is ook een langere termijnvisie van belang, gericht op een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050.