Hoe gaat u in uw gemeente op de MPG sturen en handhaven?

Een MPG moet bij iedere aanvraag voor een bouwvergunning worden overlegd. Maar hoe gaat u in uw gemeente hierop sturen en handhaven?

Per 1 januari 2018 geldt een norm van 1,0  voor de milieuprestatie van een gebouw (MPG). Verwacht wordt dat deze norm in 2021 naar 0,8 aangescherpt zal worden.  De MPG-norm geldt vooralsnog alleen voor woonfuncties en voor kantoorgebouwen groter dan 100 m2. Sommige gemeenten hanteren een scherpere norm.

De MPG is onderdeel van een breder beleidsveld dat als doel heeft Nederland CO2-neutraal én 100% circulair in 2050. De MPG zorgt voor een lagere milieubelasting van gebouwen. De MPG is een eerste stap om vanuit een wettelijk kader de milieubelasting door gebouwen te verlagen. De verwachting is dat de normstelling op termijn strenger wordt. Ook zal de waarde van de MPG toenemen wanneer meer fabrikanten hun gegevens in de Nationale Milieudatabase hebben opgenomen. Kijk voor meer informatie over de MPG op de website van RVO Nederland of mail mij op vliet@w-e.nl.