architecten duurzaamheid

Duurzaamheids­­vraagstukken voor architecten

architecten duurzaamheid

Architecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van het doel om in 2050 de gebouwde omgeving circulair, klimaat adaptief en energieneutraal te hebben gemaakt. Omdat je in jouw werken tegemoet moet komen aan zich steeds ontwikkelende wet- en regelgeving, maar vooral door jouw positie vooraan in de bouwketen heb je grote invloed op de toepassing van circulaire principes, business modellen en materialen.

Hoe neem ik duurzaamheid op een juiste wijze op in mijn aanvraag bouwvergunning?

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp van een gebouw of bouwwerk gebeuren als tijdens bouw, verbouw, renovatie of sloop. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO₂ door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

 

Hoe kan ik de duurzaamheidsprestatie van mijn ontwerp bepalen?

Ieder nieuwbouwproject of verbouwing vormt weer een nieuw duurzaamheidsvraagstuk. Voor u als architect betekent het dat architectuur gebouwd, gebruikt en gesloopt kan worden met minimale impact op het milieu. Het toepassen van natuurlijke, biobased bouwmaterialen ligt dan voor de hand en efficiënt omgaan met energie is vanzelfsprekend. Maar hoe duurzaam is jouw ontwerp eigenlijk? Met GPR Gebouw kun je de duurzaamheidsprestatie van jouw ontwerp bepalen. GPR Gebouw meet duurzaamheid van woning- en utiliteitsbouw. Software voor iedere bouwfase: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie.

 

Hoe kan ik met alle betrokkenen in de bouwkolom dezelfde taal spreken?

Het ontwerpen van een duurzaam gebouw begint met het stellen van meetbare doelen. W/E adviseurs ontwikkelt en gebruikt de webbased applicatie GPR Gebouw. GPR Gebouw geeft inzicht in de duurzaamheid van een gebouw. We maken de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde meetbaar en bespreekbaar. De software kan gebruikt worden bij doelstelling, ontwerpverkenningen en monitoring en kan ervoor zorgen dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken bij duurzaam bouwen.

Hoe maak ik een MPG-berekening?

Vraag je een omgevingsvergunning aan om nieuwbouwwoningen of om kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 te bouwen? Dan moet je een milieuprestatieberekening van het gebouw toevoegen. Je berekent deze milieuprestatie met de Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken. Je kunt deze berekening maken met GPR Materiaal.

 

Wil je meer leren over de aangescherpte Milieuprestatie Gebouwen (MPG)?

De Milieuprestatie Gebouwen is naast de energieprestatie een belangrijke pijler voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Per 1 juli 2021 is de Milieuprestatie voor gebouwen aangescherpt naar 0,8. Hierdoor moeten bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. De wettelijke eisen zullen stapsgewijs worden aangescherpt en het streven is de norm uiterlijk in 2030 van 1,0 naar 0,5 te brengen. Het wordt daarom steeds belangrijker voor ontwerpers om te weten welke onderdelen van een gebouw veel invloed hebben op de MPG. Naast energiezuinig ontwerpen is er in de toekomst meer aandacht nodig voor materiaal efficiënt ontwerpen. Wil je meer weten over de MPG en het maken en optimaliseren van een MPG-berekening, volg dan onze praktische cursus.

Kennisleider in duurzaamheid

Heb je een ander vraagstuk?

Neem dan contact op.

Lees meer

Contactpersonen

gerben schuurman
Gerben Schuurman
senior adviseur en sectorspecialist ontwikkelaars en architecten
Cees Leenaerts
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor architecten met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Van voormalige drukkerij naar duurzame werkplek voor Gemeente Den Haag
Tranformatie met hoge energie eisen
transformatie fruitweg 17
Circulair bouwen in de praktijk: MaMa One
Het wonen van de toekomst in Amsterdam
MaMa One